พม.นำร่อง 5 มหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ

พม.นำร่อง 5 มหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวถึงการทดลองนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ 5 มหาวิทยาลัย ว่า เป็นการนำร่อง 5 มหาวิทยาลัยที่ปลัดกระทรวงฯไปติดต่อ ยังไม่เกี่ยวกับความร่วมมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาคนพิการได้แล้ว ก็จะไปเจราจากับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ต่อไป แต่เบื้องต้นต้องการให้การนำร่องเกิดผลสัมฤทธิ์ก่อนจึงจะพัฒนาความร่วมมือไปสู่การทำงานระหว่างกระทรวง หากเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมจะสามารถช่วยเหลือคนพิการกว่าแสนคนให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างศักยภาพสำหรับคนพิการและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ และหากในอนาคตสามารถหาเงินเข้ากองทุนมาสนับสนุนในส่วนของผู้สูงอายุได้ก็จะขยายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากปริมาณประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นแต่คนวัยทำงานลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องหากำลังการทำงานทั้งจากผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ถือว่าเป็นบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติ

สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาได้มีบริษัทภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยกับกระทรวงฯ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้คนพิการลงทะเบียนไว้สำหรับที่จอดรถคนพิการในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้คนปกติสามารถใช้อภิสิทธิ์เข้าที่จอดรถคนพิการได้ ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพูดคุยหาพื้นที่นำร่องก่อน เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/30437/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.67
วันที่โพสต์: 16/01/2567 เวลา 14:53:17 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.นำร่อง 5 มหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ