สอศ.ทำแผนขอเงินอุดหนุนเด็กพิการ ในการฝึกอบรมวิชาชีพ

สอศ.ทำแผนขอเงินอุดหนุนเด็กพิการ ในการฝึกอบรมวิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศใช้โดยหลังจากนี้ สอศ. โดยศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) จะเร่งดำเนินการนำระเบียบ และประกาศดังกล่าว จัดทำแผนงานเพื่อเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 ซึ่งอัตราเงินอุดหนุนดังกล่าว จะทำให้คนพิการเกิดความสนใจการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และเข้าถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะช่วยตอบโจทย์ผู้เรียนผู้พิการให้สามารถนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปประกอบอาชีพต่อไปได้.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2707024

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 5/07/2566 เวลา 13:56:36 ดูภาพสไลด์โชว์ สอศ.ทำแผนขอเงินอุดหนุนเด็กพิการ ในการฝึกอบรมวิชาชีพ