มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ้าแขนรับ เด็กพิการเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ้าแขนรับ เด็กพิการเข้าเรียน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561-2565 ทางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อแล้วจำนวนทั้งสิ้น 135 คน โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ใน มทร.ธัญบุรี จำนวน 23 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน 7 คน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 13 คน ออทิสติก 2 คน พิการทางการเรียนรู้ 1 คน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับปีการศึกษา 2566 มทร.ธัญบุรีมีแผนที่จะรับนักศึกษาพิการ จำนวน 45 คน ใน 8 คณะ โดย ในแต่ละคณะต่างมีความพร้อมที่จะคัดเลือกนักศึกษาพิการที่สนใจเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งจะดูความพร้อมในการเรียน และการใช้ชีวิต ซึ่งในแต่ละปีจำนวนรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะ สำหรับการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อจะเปิดรับผ่าน ระบบ TCAS สำหรับ กลุ่ม ม.6/กศน. สายสามัญ และกลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2647150

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 7/03/2566 เวลา 11:07:52 ดูภาพสไลด์โชว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ้าแขนรับ เด็กพิการเข้าเรียน