รายงานการศึกษา : ‘เอสจีซี’ เดินหน้าปันน้ำใจ ช่วย ‘ร.ร.ชนบท’ แก้ขาดแคลนน้ำ

รายงานการศึกษา : ‘เอสจีซี’ เดินหน้าปันน้ำใจ ช่วย ‘ร.ร.ชนบท’ แก้ขาดแคลนน้ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เดินหน้าโครงการรับผิดชอบสังคม ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” บริจาคเครื่องกรองน้ำให้ 20 โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อบริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท พร้อมนำร่องโครงการ “คนละต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ ยังเปิดรับ “ผู้พิการ” เป็นพนักงาน Call Center เพื่อมอบโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้พิการ

น.ส.บุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ SGC กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งใช้ “ใจ” ให้บริการลูกค้า ทั้งการให้คำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกขนาด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง บริษัทยังเดินหน้าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดีขึ้น ผ่านโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR บนกรอบของแนวคิด ESG ใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส พร้อมเคียงข้างคนไทย

“ในปี 2565 SGC ดำเนินกิจกรรม ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ลงพื้นที่บริจาคเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี นับว่าบรรลุเป้าหมายความสำเร็จครบ 20 โรงเรียน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท โดยนำแนวคิด ESG มาใช้เป็นแกนในการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน บนยุทธศาสตร์ 3 มิติของ ESG” น.ส.บุษบา กล่าว

ทั้งนี้ SGC ตั้งเป้าเตรียมเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปี 2566 พร้อมเดินหน้านำร่องโครงการคนละต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน โดยขนทัพพนักงานจิตอาสาปลูกต้นไม้บนพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มุ่งเน้นแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพิ่มสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ พร้อมช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก ให้ร่มเงา สร้างสิ่งแวดล้อมความน่าอยู่ให้กับสังคม เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเพิ่มปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลก

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้พิการ สนับสนุนผู้ทุพพลภาพ หรือผู้พิการ ให้ทำงานในส่วนการบริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ Call Center เพื่อเปิดโอกาส สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสอดรับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าร่วมแบ่งปันโอกาส รวมทั้ง สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/education/news_3791440

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค. 66
วันที่โพสต์: 31/01/2566 เวลา 09:52:37 ดูภาพสไลด์โชว์ รายงานการศึกษา : ‘เอสจีซี’ เดินหน้าปันน้ำใจ ช่วย ‘ร.ร.ชนบท’ แก้ขาดแคลนน้ำ