มสด.อบรมล่ามภาษามือรองรับสื่อสารน.ศ.พิการ

แสดงความคิดเห็น

อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการจัดอบรมล่ามภาษามือแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเรียนร่วม ว่าการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาพิการเรียนร่วม เพราะปัจจุบันนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีมากกว่า 127 คน และในภาคเรียนหน้าที่กำลังเปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2557 ก็มีหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาพิการเพิ่มมากขึ้นอีกหลายหลักสูตร จึงคาดว่ายอดของนักศึกษาพิการจะเพิ่มตามเป็นทวีคูณ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลให้นักศึกษาพิการเรียนร่วมได้มี โอกาสทางการศึกษามาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาปกติทั่วไปทางฝ่ายสนับสนุนพิการเรียนร่วมจึงจัดอบรมดังกล่าวขึ้น

"การอบรมครั้งนี้จัดอบรมล่ามภาษามือแบบง่าย ฝึกการสนทนาเบื้องต้น และเทคนิคการเดาคำศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับนักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษามือถือเป็นภาษาสากลที่สองที่สามารถสื่อสารกันได้เหมือนกันทั่วโลก ภารกิจนี้เป็นการสนองนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ เพราะพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมสืบไป" อ.สิริลักษณ์กล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TUROeVlXb3dNakEwTVRFMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56
วันที่โพสต์: 5/11/2556 เวลา 03:23:46

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการจัดอบรมล่ามภาษามือแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเรียนร่วม ว่าการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาพิการเรียนร่วม เพราะปัจจุบันนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีมากกว่า 127 คน และในภาคเรียนหน้าที่กำลังเปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2557 ก็มีหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาพิการเพิ่มมากขึ้นอีกหลายหลักสูตร จึงคาดว่ายอดของนักศึกษาพิการจะเพิ่มตามเป็นทวีคูณ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลให้นักศึกษาพิการเรียนร่วมได้มี โอกาสทางการศึกษามาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาปกติทั่วไปทางฝ่ายสนับสนุนพิการเรียนร่วมจึงจัดอบรมดังกล่าวขึ้น "การอบรมครั้งนี้จัดอบรมล่ามภาษามือแบบง่าย ฝึกการสนทนาเบื้องต้น และเทคนิคการเดาคำศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับนักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษามือถือเป็นภาษาสากลที่สองที่สามารถสื่อสารกันได้เหมือนกันทั่วโลก ภารกิจนี้เป็นการสนองนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ เพราะพันธกิจของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมสืบไป" อ.สิริลักษณ์กล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TUROeVlXb3dNakEwTVRFMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...