สวนสัมผัส'ปั้นเด็กพิการ'เดินได้-มีทักษะสังคม

แสดงความคิดเห็น

เด็กพิการ กำลังฝึกเดินที่ สวนสัมผัส

"กาแฟ กิ่งแก้ว จับมือครู ค่อยๆ เดินนะลูก!!" สองมือน้อยของเด็กวัยอนุบาลกุมมือซ้ายขวาครูสาวไว้แน่น ก่อนก้าวเดินบนอ่างหินอย่างมั่นใจ หนึ่งในกิจกรรม "สวนสัมผัส" ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ที่ช่วยพัฒนาการเดินและกล้ามเนื้อมือให้แก่เด็กผู้พิการประเภทต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

ผอ.นงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เล่าว่า ปัจจุบันศูนย์มีเด็กผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น ออทิสติก พิการทางหู สายตา บกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี อยู่ในความดูแลกว่า 200 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กเล็กที่ต้องทำกายภาพบำบัด เด็กที่มาครึ่งวันเพื่อปรับพฤติกรรมและเด็กที่อยู่เต็มวันซึ่งกลุ่มนี้มี 30-40 คน ศูนย์จะทำหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

รวมทั้งดูแลและฝึกให้เด็กพิการมีระเบียบวินัย รู้จักอดทน มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตใจ กระทั่งสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำประมง ขาดความรู้ มีฐานะยากจนและไม่มีเวลาดูแล ศูนย์จึงต้องช่วยดูแลเด็กผู้พิการเหล่านี้ทุกวันเป็นเวลาวันละ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเด็กบางคนมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน สามารถไปเรียนร่วมกับเด็กปกติได้จนจบชั้น ม.ต้น

สอดรับกับ ครูมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ บอกถึงการพัฒนาเด็กพิการด้วยสวนสัมผัสว่า จากประสบการณ์สอนพิเศษมาหลายปี ทำให้ได้รู้ว่าเด็กพิเศษ โดยเฉพาะเด็กออทิสติกมีโอกาสฝึกเดินน้อยเท้าไม่ค่อยได้แตะพื้น เพราะพ่อแม่มักจะอุ้มไว้ ทำให้เด็กเดินไม่คล่องและเคยเห็นชาวบ้านใช้แอกเวียนให้ลูกพิการหัดเดิน ทำให้ลูกยืน เดินได้เอง จึงปรึกษากับ ผอ.ศูนย์และเพื่อนครูทำโครงการเสนอขอทุนครูสอนดีจากสำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งให้ทุนโครงการละ 2.5 แสนบาท นำมาปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ โดยทำเป็น "สวนสัมผัส" เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กพิการประเภทต่างๆ ได้มาเล่นฝึกเดินและใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์และจิตใจ รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนของเด็ก ครูและผู้ปกครองอีกด้วย

ภายใน "สวนสัมผัส" ประกอบด้วย แอ่งหินไว้ให้เด็กๆ หัดเล่นด้วยเท้าเปล่า มีแอกเวียนไว้ให้เด็กได้หัดยืนและเดิน บ้านจำลองไว้ให้หัดเดิน รู้จักพูดคุยทักทายและต้อนรับแขกเพื่อฝึกทักษะทางสังคม และศาลาไว้ใช้สอนศิลปะ นั่งอ่านหนังสือและพักผ่อน รวมทั้งต้นไม้ดอกไม้หลายชนิด ตุ๊กตารูปสัตว์และก้อนหินสีต่างๆ ไว้ให้หยิบจับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ

"สวนสัมผัสนี้ช่วยให้เด็กพิการมีพัฒนาการในการเดิน การใช้มือ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ สติปัญญาดีขึ้น รู้จักพูดคุยและมีทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญาเดินได้ดีขึ้น วันนี้เด็กบางคนก็เดินได้เองโดยไม่ล้มแล้ว อนาคตอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสัมผัสเพิ่มเติม เช่น มีราวที่ทำจากท่อพีวีซี 2 ฝั่งไว้ให้เด็กหัดเดิน จักรยานปั่นอยู่กับที่ให้ฝึกใช้เท้า" ครูมะลิวัลย์ บอกถึงผลการพัฒนาเด็กพิการผ่านสวนสัมผัส

ท้ายสุด ดร.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค.บอกว่า โครงการสวนสัมผัสของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เป็น 1 ใน 354 โครงการทั่วประเทศที่ได้รับทุนครูสอนดีของ สสค.เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กพิการประเภทต่างๆ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทุนครูสอนดี ที่ต้องการให้เด็กพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้ กระทั่งสามารถไปเข้าโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับผู้พิการ หรือเข้าโรงเรียนไปเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

ทั้งนี้ สนใจเยี่ยมชมกิจกรรม "สวนสัมผัส" ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ที่อาคารเลขที่ 264 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.0-7561-1970

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20131029/171528.html (ขนาดไฟล์: 167)

คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ต.ค.56

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 29/10/2556 เวลา 04:41:36 ดูภาพสไลด์โชว์ สวนสัมผัส'ปั้นเด็กพิการ'เดินได้-มีทักษะสังคม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เด็กพิการ กำลังฝึกเดินที่ สวนสัมผัส "กาแฟ กิ่งแก้ว จับมือครู ค่อยๆ เดินนะลูก!!" สองมือน้อยของเด็กวัยอนุบาลกุมมือซ้ายขวาครูสาวไว้แน่น ก่อนก้าวเดินบนอ่างหินอย่างมั่นใจ หนึ่งในกิจกรรม "สวนสัมผัส" ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ที่ช่วยพัฒนาการเดินและกล้ามเนื้อมือให้แก่เด็กผู้พิการประเภทต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ผอ.นงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เล่าว่า ปัจจุบันศูนย์มีเด็กผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น ออทิสติก พิการทางหู สายตา บกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี อยู่ในความดูแลกว่า 200 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กเล็กที่ต้องทำกายภาพบำบัด เด็กที่มาครึ่งวันเพื่อปรับพฤติกรรมและเด็กที่อยู่เต็มวันซึ่งกลุ่มนี้มี 30-40 คน ศูนย์จะทำหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง รวมทั้งดูแลและฝึกให้เด็กพิการมีระเบียบวินัย รู้จักอดทน มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตใจ กระทั่งสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น พ่อแม่เด็กส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำประมง ขาดความรู้ มีฐานะยากจนและไม่มีเวลาดูแล ศูนย์จึงต้องช่วยดูแลเด็กผู้พิการเหล่านี้ทุกวันเป็นเวลาวันละ 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเด็กบางคนมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน สามารถไปเรียนร่วมกับเด็กปกติได้จนจบชั้น ม.ต้น สอดรับกับ ครูมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ บอกถึงการพัฒนาเด็กพิการด้วยสวนสัมผัสว่า จากประสบการณ์สอนพิเศษมาหลายปี ทำให้ได้รู้ว่าเด็กพิเศษ โดยเฉพาะเด็กออทิสติกมีโอกาสฝึกเดินน้อยเท้าไม่ค่อยได้แตะพื้น เพราะพ่อแม่มักจะอุ้มไว้ ทำให้เด็กเดินไม่คล่องและเคยเห็นชาวบ้านใช้แอกเวียนให้ลูกพิการหัดเดิน ทำให้ลูกยืน เดินได้เอง จึงปรึกษากับ ผอ.ศูนย์และเพื่อนครูทำโครงการเสนอขอทุนครูสอนดีจากสำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งให้ทุนโครงการละ 2.5 แสนบาท นำมาปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ โดยทำเป็น "สวนสัมผัส" เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กพิการประเภทต่างๆ ได้มาเล่นฝึกเดินและใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์และจิตใจ รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนของเด็ก ครูและผู้ปกครองอีกด้วย ภายใน "สวนสัมผัส" ประกอบด้วย แอ่งหินไว้ให้เด็กๆ หัดเล่นด้วยเท้าเปล่า มีแอกเวียนไว้ให้เด็กได้หัดยืนและเดิน บ้านจำลองไว้ให้หัดเดิน รู้จักพูดคุยทักทายและต้อนรับแขกเพื่อฝึกทักษะทางสังคม และศาลาไว้ใช้สอนศิลปะ นั่งอ่านหนังสือและพักผ่อน รวมทั้งต้นไม้ดอกไม้หลายชนิด ตุ๊กตารูปสัตว์และก้อนหินสีต่างๆ ไว้ให้หยิบจับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ "สวนสัมผัสนี้ช่วยให้เด็กพิการมีพัฒนาการในการเดิน การใช้มือ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ สติปัญญาดีขึ้น รู้จักพูดคุยและมีทักษะทางสังคม ช่วยให้เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญาเดินได้ดีขึ้น วันนี้เด็กบางคนก็เดินได้เองโดยไม่ล้มแล้ว อนาคตอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสัมผัสเพิ่มเติม เช่น มีราวที่ทำจากท่อพีวีซี 2 ฝั่งไว้ให้เด็กหัดเดิน จักรยานปั่นอยู่กับที่ให้ฝึกใช้เท้า" ครูมะลิวัลย์ บอกถึงผลการพัฒนาเด็กพิการผ่านสวนสัมผัส ท้ายสุด ดร.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค.บอกว่า โครงการสวนสัมผัสของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เป็น 1 ใน 354 โครงการทั่วประเทศที่ได้รับทุนครูสอนดีของ สสค.เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กพิการประเภทต่างๆ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทุนครูสอนดี ที่ต้องการให้เด็กพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้ กระทั่งสามารถไปเข้าโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับผู้พิการ หรือเข้าโรงเรียนไปเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ทั้งนี้ สนใจเยี่ยมชมกิจกรรม "สวนสัมผัส" ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ที่อาคารเลขที่ 264 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.0-7561-1970 ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20131029/171528.html คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...