มรม.จับมือจ.มหาสารคาม พัฒนาจัดการศึกษาพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

รศ.สม ชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ มรม. ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ร่วมมือเป็นเครือข่าย

อธิการบดี มรม. กล่าวว่า โดยที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนา การสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัด มหาสารคาม

"มีการถอดบทเรียนและสรุปผลร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งคาดหวังว่าแผนพัฒนานี้จะช่วยพัฒนาความรู้และสติปัญญาทางด้านการศึกษาแก่ผู้พิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" อธิการบดี มรม. กล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNekV4TVRBMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 12/10/2556 เวลา 03:11:46

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รศ.สม ชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ มรม. ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่ร่วมมือเป็นเครือข่าย อธิการบดี มรม. กล่าวว่า โดยที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนา การสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัด มหาสารคาม "มีการถอดบทเรียนและสรุปผลร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งคาดหวังว่าแผนพัฒนานี้จะช่วยพัฒนาความรู้และสติปัญญาทางด้านการศึกษาแก่ผู้พิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" อธิการบดี มรม. กล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNekV4TVRBMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...