ปัตตานีจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล เพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และคนพิการ โดยจะจัดมีการจัดศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยควบคู่กันไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 27 ก.ย. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล เพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคนพิการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริม และการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของสำนักงาน กศน. ให้มีการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควบคู่กันไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งการจัดโครงการนี้ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการ และผู้ดูแล ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคน พิการได้เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดโครงการแล้ว ประธานในพิธีได้ทักทายกับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นคนพิการ อย่างเป็นกันเอง และ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการประกอบอาชีพ ของคนพิการที่ ผ่านการอบรมจาก กศน.ด้วย

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000122161 (ขนาดไฟล์: 185)

ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 28/09/2556 เวลา 03:26:33

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล เพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และคนพิการ โดยจะจัดมีการจัดศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยควบคู่กันไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 27 ก.ย. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล เพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคนพิการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริม และการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของสำนักงาน กศน. ให้มีการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควบคู่กันไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งการจัดโครงการนี้ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการ และผู้ดูแล ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคน พิการได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดโครงการแล้ว ประธานในพิธีได้ทักทายกับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นคนพิการ อย่างเป็นกันเอง และ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการประกอบอาชีพ ของคนพิการที่ ผ่านการอบรมจาก กศน.ด้วย ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000122161 ผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...