ทม.ลาดสวายประสานสปสช.หนุนเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น

นายเฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เผยว่า ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย” ขึ้น โดยมีเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ตามที่ได้ประสานความร่วมมือไปยัง สปสช. โดย สปสช.ได้อุดหนุนงบประมาณมาร่วมกับเทศบาลเมืองลาดสวาย สำหรับจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาดูแลทั้งตัวเด็ก และฝึกอบรมให้คำแนะนำกับผู้ปดครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการดูแลอย่างใกล้ชิด

“ที่ผ่านมาเด็กๆ พิเศษเหล่านี้ต้องอยู่แต่ในบ้านกับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายเท่านั้น ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปพบปะ หรือวิ่งเล่นแบบเด็กๆ ทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้เริ่มดำเนินโครงการมาระยะหนึ่ง พบว่าได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายนำเด็กๆ มาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตอยากจะทำโครงการให้ใหญ่ขึ้น รับเด็กๆ ได้มากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ลาดสวายเท่านั้น”

ขอบคุณ... มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.ย.56

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 19/09/2556 เวลา 04:30:32

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายเฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เผยว่า ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย” ขึ้น โดยมีเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ตามที่ได้ประสานความร่วมมือไปยัง สปสช. โดย สปสช.ได้อุดหนุนงบประมาณมาร่วมกับเทศบาลเมืองลาดสวาย สำหรับจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาดูแลทั้งตัวเด็ก และฝึกอบรมให้คำแนะนำกับผู้ปดครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการดูแลอย่างใกล้ชิด “ที่ผ่านมาเด็กๆ พิเศษเหล่านี้ต้องอยู่แต่ในบ้านกับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายเท่านั้น ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปพบปะ หรือวิ่งเล่นแบบเด็กๆ ทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลังจากได้เริ่มดำเนินโครงการมาระยะหนึ่ง พบว่าได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวายนำเด็กๆ มาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตอยากจะทำโครงการให้ใหญ่ขึ้น รับเด็กๆ ได้มากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ลาดสวายเท่านั้น” ขอบคุณ... มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...