'มศว'จัดค่ายวินิจฉัยการอ่านของเด็กชี้อีกหนึ่งทางแก้การศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

ผศ.ดร.อุ ษณีย์ อนุรุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ในรายงานเดอะ โกลบอล คอมเพ็ตติติฟเนส 2013-2014 ต่อระบบการศึกษาไทย ที่ชี้ว่าการศึกษาไทยนับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาวนั้น เห็นว่าเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยละเลยการอ่าน คือไม่เน้นการอ่านให้เด็ก ทั้งที่รากของปัญหาและผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของเด็กจะสัมพันธ์กับการอ่าน ข้อมูลและงานวิจัยจำนวนมากก็ระบุว่าเด็กไทยมีปัญหาด้านการอ่าน อ่านหนังสือไม่ออก อ่านติดๆ ขัดๆ เมื่อมีปัญหาด้านการอ่านก็โยงไปถึงเรื่องการเขียน การวิเคราะห์ การจับใจความ การวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น ส่งผลถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเมื่อมีการจัดอันดับไทยจึงรั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน

"ประเทศไทยล้มเหลวอย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้เด็กได้อ่านอย่างเป็นระบบ ขณะที่ประเทศที่การศึกษาเจริญให้ความสำคัญเรื่องการอ่านเป็นฐานหลักและเอาจริงเอาจัง เริ่มตั้งแต่อบรมพ่อแม่เมื่อแม่ตั้งครรภ์ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ เด็กจะคุ้นเคยกับเสียงการอ่าน เมื่อคลอดออกมาพ่อแม่ก็ต้องอ่านให้ลูกฟังต่อ การให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องปลูกฝังเมื่อเข้าโรงเรียน หากพบว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่ได้ ครูต้องมาวินิจฉัยการอ่านของเด็ก" ผศ.ดร.อุษณีย์กล่าว

รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีการทำวินิจฉัยการอ่านของเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการอ่านนั้นมีหลายอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและนักการศึกษาพิเศษต้องวิเคราะห์ กรองเด็กแต่ละกลุ่ม และหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงเกิดปัญหาการอ่าน เพราะการอ่านเป็นด่านแรกในการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถาบันและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงได้จัดค่ายปลดล็อกวัยคิดส์พิชิตการอ่าน ให้เด็กอายุ 7-9 ขวบ โดยจัดกิจกรรมวินิจฉัยการอ่านขึ้นในวันที่ 8-12 ต.ค.นี้ สำหรับเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2649-5000

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNVEUzTURrMU5nPT0=&sectionid=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE15MHdPUzB4Tnc9PQ==

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 18/09/2556 เวลา 04:04:09

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผศ.ดร.อุ ษณีย์ อนุรุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ในรายงานเดอะ โกลบอล คอมเพ็ตติติฟเนส 2013-2014 ต่อระบบการศึกษาไทย ที่ชี้ว่าการศึกษาไทยนับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาวนั้น เห็นว่าเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยละเลยการอ่าน คือไม่เน้นการอ่านให้เด็ก ทั้งที่รากของปัญหาและผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของเด็กจะสัมพันธ์กับการอ่าน ข้อมูลและงานวิจัยจำนวนมากก็ระบุว่าเด็กไทยมีปัญหาด้านการอ่าน อ่านหนังสือไม่ออก อ่านติดๆ ขัดๆ เมื่อมีปัญหาด้านการอ่านก็โยงไปถึงเรื่องการเขียน การวิเคราะห์ การจับใจความ การวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น ส่งผลถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเมื่อมีการจัดอันดับไทยจึงรั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน "ประเทศไทยล้มเหลวอย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้เด็กได้อ่านอย่างเป็นระบบ ขณะที่ประเทศที่การศึกษาเจริญให้ความสำคัญเรื่องการอ่านเป็นฐานหลักและเอาจริงเอาจัง เริ่มตั้งแต่อบรมพ่อแม่เมื่อแม่ตั้งครรภ์ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ เด็กจะคุ้นเคยกับเสียงการอ่าน เมื่อคลอดออกมาพ่อแม่ก็ต้องอ่านให้ลูกฟังต่อ การให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องปลูกฝังเมื่อเข้าโรงเรียน หากพบว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่ได้ ครูต้องมาวินิจฉัยการอ่านของเด็ก" ผศ.ดร.อุษณีย์กล่าว รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีการทำวินิจฉัยการอ่านของเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการอ่านนั้นมีหลายอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและนักการศึกษาพิเศษต้องวิเคราะห์ กรองเด็กแต่ละกลุ่ม และหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงเกิดปัญหาการอ่าน เพราะการอ่านเป็นด่านแรกในการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถาบันและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงได้จัดค่ายปลดล็อกวัยคิดส์พิชิตการอ่าน ให้เด็กอายุ 7-9 ขวบ โดยจัดกิจกรรมวินิจฉัยการอ่านขึ้นในวันที่ 8-12 ต.ค.นี้ สำหรับเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2649-5000 ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNVEUzTURrMU5nPT0=§ionid=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE15MHdPUzB4Tnc9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...