สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park เดินหน้าภารกิจหลักส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิรูปการเรียนรู้ใหม่ 3 ด้านได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC) จำนวน 20 รายการ การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั่วประเทศ ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า สอร.มีภารกิจสำคัญ คือการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สอร. ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ Innovator and Content Provider ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ อาทิ E-book Audio book และ Application เป็นต้น

“การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับบรรจุลงในแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสื่อการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นี้ สอร. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งคัดสรรมาจากสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ที่สอร.จัดทำขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ โดยคณะทำงานวิชาการของสอร.ร่วมกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนำมาดัดแปลงให้เป็นแอพพลิเคชั่นจำนวนทั้งสิ้น20รายการ”

สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งมอบในวันนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง แอพพลิเคชั่นหนังสือเสียง เป็นนิทานภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงอ่านแบบคาราโอเกะ เกมฝึกทักษะและคำถามท้ายบททบทวนความจำ มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ดอกสร้อยสุภาษิต บทอาขยานสอนอ่านของไทยสมัยก่อน ที่เชื่อมโยงความงดงามของภาษาและคุณค่าความเป็นไทยสู่เด็กยุคปัจจุบัน 2.กระต่ายสามพี่น้อง จากชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ สพฐ. มีเนื้อหาเน้นปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีและความขยันขันแข็ง

และประเภทที่สองคือ แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย สามารถกดฟังเสียงเพลงบรรเลงและเสียงโน้ต เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถกดเล่นฟังเสียงแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ สร้างสรรค์เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จำนวน 18 รายการ ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ กลองสะบัดชัย ขิมเจ็ดหย่อง ขิมเหล็ก ขิมหลอด ฉิ่ง ฉาบ อังกะลุง เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.สิริกร ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “สอร. มี Content อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น แผนในปี 2557 เราจะเดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสาระท้องถิ่น 2 -3 ภาษา และร่วมกับ NECTEC พัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วย โปรแกรม e-Pub3ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ”

ส่วนโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นภารกิจด้านส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ขณะนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,600 แห่ง เริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจัง และเก็บแบบบันทึกรักการอ่านไว้เพื่อรอผลการตัดสินผู้ชนะในระดับประเทศต่อไป เช่นเดียวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอบรมและจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิตและการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (TK Public Online Library) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ขอบคุณ... http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=96949 (ขนาดไฟล์: 169)

positioningmag.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.ย.56

ที่มา: positioningmag.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 9/09/2556 เวลา 03:51:42 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park เดินหน้าภารกิจหลักส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิรูปการเรียนรู้ใหม่ 3 ด้านได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC) จำนวน 20 รายการ การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ทั่วประเทศ ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า สอร.มีภารกิจสำคัญ คือการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สอร. ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ Innovator and Content Provider ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ อาทิ E-book Audio book และ Application เป็นต้น “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับบรรจุลงในแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสื่อการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นี้ สอร. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งคัดสรรมาจากสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ที่สอร.จัดทำขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ โดยคณะทำงานวิชาการของสอร.ร่วมกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนำมาดัดแปลงให้เป็นแอพพลิเคชั่นจำนวนทั้งสิ้น20รายการ” สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งมอบในวันนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง แอพพลิเคชั่นหนังสือเสียง เป็นนิทานภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงอ่านแบบคาราโอเกะ เกมฝึกทักษะและคำถามท้ายบททบทวนความจำ มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ดอกสร้อยสุภาษิต บทอาขยานสอนอ่านของไทยสมัยก่อน ที่เชื่อมโยงความงดงามของภาษาและคุณค่าความเป็นไทยสู่เด็กยุคปัจจุบัน 2.กระต่ายสามพี่น้อง จากชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ สพฐ. มีเนื้อหาเน้นปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีและความขยันขันแข็ง และประเภทที่สองคือ แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย สามารถกดฟังเสียงเพลงบรรเลงและเสียงโน้ต เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถกดเล่นฟังเสียงแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ สร้างสรรค์เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จำนวน 18 รายการ ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ กลองสะบัดชัย ขิมเจ็ดหย่อง ขิมเหล็ก ขิมหลอด ฉิ่ง ฉาบ อังกะลุง เป็นต้น นอกจากนี้ ดร.สิริกร ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “สอร. มี Content อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น แผนในปี 2557 เราจะเดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสาระท้องถิ่น 2 -3 ภาษา และร่วมกับ NECTEC พัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วย โปรแกรม e-Pub3ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ” ส่วนโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นภารกิจด้านส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ขณะนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,600 แห่ง เริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจัง และเก็บแบบบันทึกรักการอ่านไว้เพื่อรอผลการตัดสินผู้ชนะในระดับประเทศต่อไป เช่นเดียวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอบรมและจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิตและการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (TK Public Online Library) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขอบคุณ... http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=96949 positioningmag.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...