กทม.จ่อขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิ เล็งเพิ่มโรงเรียนใกล้บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กทม.เตรียมจัดการศึกษาแก่คนพิการในกรุงเทพฯ เพิ่มโรงเรียนใกล้บ้าน เร่งขึ้นทะเบียนคนพิการรับสิทธิประโยชน์-เพื่อบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้อง

วันที่ 27 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชุมเพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางผุสดี ตามไท รอง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม รวมทั้งสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

นางผุสดี กล่าวภายหลังการประชุมว่า กทม.จะเดินหน้าในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการใน กทม.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีคนพิการที่จดทะเบียนกับ กทม.จำนวน 1,106 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ทำการจดทะเบียนคนพิการ เพราะทัศนคติต่างๆ ของคนในสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่ต้องการให้ลูกของตนลงทะเบียนคนพิการ เนื่องจากความอับอาย ทำให้เด็กเสียสิทธิของคนพิการที่สมควรจะได้ ตนคิดว่าการลงทะเบียนคนพิการเป็นสิ่งสำคัญ เเละเร่งด่วน เพราะจะทำให้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และ กทม.ก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งยังมีการเพิ่มผู้ช่วยคนพิการ โดยจะจัดการอบรมผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ หรือคนพิการที่ไม่มีญาติพี่น้อง

นอกจากนี้จะมีการเพิ่ม โรงเรียนเพื่อรองรับคนพิการในแต่ละเขต เพื่อให้สามารถมีที่เรียนใกล้บ้านได้ เป็นการสร้างความสะดวกแก่คนพิการ ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางไปสำรวจรายชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่ในสังกัดของ กทม. สพฐ.และโรงเรียนเอกชน เพิ่มสำรวจโรงเรียนที่สามารถรับคนพิการเข้าศึกษาในโครงการเรียนร่วมกับเด็ก ปกติเพิ่มได้

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000107333 (ขนาดไฟล์: 185)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ส.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 28/08/2556 เวลา 03:11:28

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กทม.เตรียมจัดการศึกษาแก่คนพิการในกรุงเทพฯ เพิ่มโรงเรียนใกล้บ้าน เร่งขึ้นทะเบียนคนพิการรับสิทธิประโยชน์-เพื่อบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้อง วันที่ 27 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชุมเพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร โดยมีนางผุสดี ตามไท รอง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม รวมทั้งสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม นางผุสดี กล่าวภายหลังการประชุมว่า กทม.จะเดินหน้าในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการใน กทม.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันมีคนพิการที่จดทะเบียนกับ กทม.จำนวน 1,106 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ผู้พิการบางส่วนไม่ได้ทำการจดทะเบียนคนพิการ เพราะทัศนคติต่างๆ ของคนในสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่ต้องการให้ลูกของตนลงทะเบียนคนพิการ เนื่องจากความอับอาย ทำให้เด็กเสียสิทธิของคนพิการที่สมควรจะได้ ตนคิดว่าการลงทะเบียนคนพิการเป็นสิ่งสำคัญ เเละเร่งด่วน เพราะจะทำให้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และ กทม.ก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งยังมีการเพิ่มผู้ช่วยคนพิการ โดยจะจัดการอบรมผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ หรือคนพิการที่ไม่มีญาติพี่น้อง นอกจากนี้จะมีการเพิ่ม โรงเรียนเพื่อรองรับคนพิการในแต่ละเขต เพื่อให้สามารถมีที่เรียนใกล้บ้านได้ เป็นการสร้างความสะดวกแก่คนพิการ ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางไปสำรวจรายชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่ในสังกัดของ กทม. สพฐ.และโรงเรียนเอกชน เพิ่มสำรวจโรงเรียนที่สามารถรับคนพิการเข้าศึกษาในโครงการเรียนร่วมกับเด็ก ปกติเพิ่มได้ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000107333 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...