สพฐ.สร้างอาชีพเด็กพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาพิเศษ คือ นักเรียนพิการ ด้อยโอกาส มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถ ที่ผ่านมา สพฐ.จัดกิจกรรมเรื่องของงานอาชีพสำหรับเด็กพิเศษทุกปี ปัจจุบัน สพฐ.มีร.ร.ที่มีนักเรียนเฉพาะความพิการ 44 โรงทั่วประเทศ มีนักเรียนที่ได้รับบริการในร.ร.เฉพาะความพิการ 13,230 คน มีศูนย์การศึกษาพิเศษอีก 77 จังหวัด รองรับนักเรียน 82,359 คน นอกจากนี้ในรูปแบบการจัดเรียนร่วมกับเด็กปกติอีก 18,000 โรง ทั่วประเทศ มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 270,000 กว่าคน สพฐ.จึงจัดงานสร้างงานสานอาชีพเด็กพิเศษไทยโดยจะนำเสนอผลงานสร้างรายได้ให้กับเด็กพิการ

นาย ชินภัทรกล่าวต่อว่า งานมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 86 พรรษา พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กพิการและด้อยโอกาส นิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของเด็กฯ ส่วนที่ 2 สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเด็กพิการและด้อยโอกาส และส่วนที่ 3 การแสดงความสามารถของนักเรียน งานจะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 ก.ย. เวลา 10.00-20.00 น. ที่ศูนย์ผลิตเด็กพิเศษ จ.นครปฐม

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakl6TURnMU5nPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5TXc9PQ==

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 24/08/2556 เวลา 02:49:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาพิเศษ คือ นักเรียนพิการ ด้อยโอกาส มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถ ที่ผ่านมา สพฐ.จัดกิจกรรมเรื่องของงานอาชีพสำหรับเด็กพิเศษทุกปี ปัจจุบัน สพฐ.มีร.ร.ที่มีนักเรียนเฉพาะความพิการ 44 โรงทั่วประเทศ มีนักเรียนที่ได้รับบริการในร.ร.เฉพาะความพิการ 13,230 คน มีศูนย์การศึกษาพิเศษอีก 77 จังหวัด รองรับนักเรียน 82,359 คน นอกจากนี้ในรูปแบบการจัดเรียนร่วมกับเด็กปกติอีก 18,000 โรง ทั่วประเทศ มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 270,000 กว่าคน สพฐ.จึงจัดงานสร้างงานสานอาชีพเด็กพิเศษไทยโดยจะนำเสนอผลงานสร้างรายได้ให้กับเด็กพิการ นาย ชินภัทรกล่าวต่อว่า งานมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 86 พรรษา พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กพิการและด้อยโอกาส นิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของเด็กฯ ส่วนที่ 2 สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเด็กพิการและด้อยโอกาส และส่วนที่ 3 การแสดงความสามารถของนักเรียน งานจะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 ก.ย. เวลา 10.00-20.00 น. ที่ศูนย์ผลิตเด็กพิเศษ จ.นครปฐม ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakl6TURnMU5nPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdPQzB5TXc9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...