บัณฑิตพิการม.ธรรมศาสตร์ วอนสังคม"คิดบวก-ให้โอกาส"

แสดงความคิดเห็น

นายวิทยา ศิริพร บัณฑิตพิการทางการเคลื่อนไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หนึ่งในบัณฑิตพิการที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 ของ มธ.เปิดเผยว่า นับว่าโชคดีมากที่มหาวิทยาลัยที่มีโครงการแบบนี้ให้ผู้พิการ ฝากไปถึงสังคมว่า อยากให้สังคมปรับเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับผู้พิการให้มีความคิดเชิงบวก ให้มองผู้พิการเหมือนคนปกติ และอยากให้เปิดโอกาสส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการมากกว่าการให้ ความช่วยเหลือ สำหรับปีนี้ มีบัณฑิตพิการสำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน ดังนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ น.ส.นิธินันท์ มีนสุข คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นายภานุพงศ์ ก้อนกาศ น.ส.จุฑารัตน์ ปราบไกรศรี คณะศิลปศาสตร์ น.ส.ณัฐรดา บุญยืน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน น.ส.หทัยรัตน์ รัตนจงกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.สุชาดา เหล่าศรีวิจิตร น.ส.พรศรี ลีลาพัฒนาวงศ์ นายวิทยา ศิริพร และคณะศิลปกรรมศาสตร์น.ส.ธนพรรณพุทธานุภาพ

"ผลสำเร็จตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2546 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการจนถึงปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษาผู้พิการที่สำเร็จการศึกษาทุกคน สามารถประกอบอาชีพตามวุฒิ และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดอัตราส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา" นายวิทยากล่าว

ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1376874276&grpid=&catid=19&subcatid=1903 (ขนาดไฟล์: 167)

มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ส.ค.56

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 20/08/2556 เวลา 03:45:58

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวิทยา ศิริพร บัณฑิตพิการทางการเคลื่อนไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หนึ่งในบัณฑิตพิการที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 ของ มธ.เปิดเผยว่า นับว่าโชคดีมากที่มหาวิทยาลัยที่มีโครงการแบบนี้ให้ผู้พิการ ฝากไปถึงสังคมว่า อยากให้สังคมปรับเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับผู้พิการให้มีความคิดเชิงบวก ให้มองผู้พิการเหมือนคนปกติ และอยากให้เปิดโอกาสส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการมากกว่าการให้ ความช่วยเหลือ สำหรับปีนี้ มีบัณฑิตพิการสำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน ดังนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ น.ส.นิธินันท์ มีนสุข คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นายภานุพงศ์ ก้อนกาศ น.ส.จุฑารัตน์ ปราบไกรศรี คณะศิลปศาสตร์ น.ส.ณัฐรดา บุญยืน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน น.ส.หทัยรัตน์ รัตนจงกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.สุชาดา เหล่าศรีวิจิตร น.ส.พรศรี ลีลาพัฒนาวงศ์ นายวิทยา ศิริพร และคณะศิลปกรรมศาสตร์น.ส.ธนพรรณพุทธานุภาพ "ผลสำเร็จตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2546 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการจนถึงปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษาผู้พิการที่สำเร็จการศึกษาทุกคน สามารถประกอบอาชีพตามวุฒิ และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดอัตราส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา" นายวิทยากล่าว ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1376874276&grpid=&catid=19&subcatid=1903 มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...