ตั้งทีมคัดเนื้อหาแท็บเล็ต

แสดงความคิดเห็น

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน และการผลิตและประเมินวิทยฐานะครู ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. ให้ทุกหน่วยงานจัดเวิร์กช็อป เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 8 ข้อ ไปสู่การปฏิบัติ โดยรมว.ศธ.ต้องการวิเคราะห์ใน 3 เรื่อง คือ 1.ตัวอุปกรณ์ภายในแท็บเล็ตเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ และมีประสิทธิภาพอย่างไร 2.องค์ประกอบพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็ก และสัญญาณสื่อสารอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าศธ.จะใช้งบไปมากก็ตามและ3.การเลือกเนื้อหาที่บรรจุในแท็บเล็ต

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า รมว.ศธ.เชื่อว่าเราผลิตเนื้อหาแท็บเล็ตไว้มากพอสมควร จึงควรจะมีกรรมการคัดเลือกโดยเฉพาะ จากนโยบายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้แห่งชาติ จะส่งผลให้มีกรรมการขึ้นมาคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมแจกจ่ายให้ร.ร. ไม่ใช่ให้ครูมาค้นหาเองเหมือนในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละประเทศควรมีแต่ประเทศไทยไม่มี

"ส่วนของการผลิตครู อีก 2 ปี ข้างหน้าจะมีครูเกษียณอายุประมาณแสนคน จึงต้องมีการวางแผนการผลิต ซึ่งจะต้องมอบให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ" นายกมลกล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakUxTURnMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 16/08/2556 เวลา 03:58:50

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน และการผลิตและประเมินวิทยฐานะครู ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. ให้ทุกหน่วยงานจัดเวิร์กช็อป เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 8 ข้อ ไปสู่การปฏิบัติ โดยรมว.ศธ.ต้องการวิเคราะห์ใน 3 เรื่อง คือ 1.ตัวอุปกรณ์ภายในแท็บเล็ตเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ และมีประสิทธิภาพอย่างไร 2.องค์ประกอบพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็ก และสัญญาณสื่อสารอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าศธ.จะใช้งบไปมากก็ตามและ3.การเลือกเนื้อหาที่บรรจุในแท็บเล็ต รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า รมว.ศธ.เชื่อว่าเราผลิตเนื้อหาแท็บเล็ตไว้มากพอสมควร จึงควรจะมีกรรมการคัดเลือกโดยเฉพาะ จากนโยบายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้แห่งชาติ จะส่งผลให้มีกรรมการขึ้นมาคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมแจกจ่ายให้ร.ร. ไม่ใช่ให้ครูมาค้นหาเองเหมือนในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละประเทศควรมีแต่ประเทศไทยไม่มี "ส่วนของการผลิตครู อีก 2 ปี ข้างหน้าจะมีครูเกษียณอายุประมาณแสนคน จึงต้องมีการวางแผนการผลิต ซึ่งจะต้องมอบให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ" นายกมลกล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakUxTURnMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...