ศธ.ขบ 3 โจทย์ ยกการศึกษาคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า รมว.ศธ.ได้เรียก 5 องค์กรหลักมาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาพิเศษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนพิการ โดยนาย จาตุรนต์ ได้มอบการบ้านให้ทุกองค์กรหลักไปหาแนวทางดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1. ทำอย่างไรจึงจะผลิตครูสายการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิ ภาพ มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง 2. ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้พิการมีอาชีพที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ หรือการทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งนี้รวมถึงผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ก็ควรได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้วย และ 3. ทำอย่างไรให้ผู้พิการในวัยเรียนที่มีอยู่เกือบ 1 ล้านคนทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีเด็กพิการเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 340,000 คนเท่านั้น โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นแกนหลัก ในการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 19 ส.ค.นี้

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นตนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หากผู้พิการต้องการทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะประสานกับสถานประกอบการรายใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 100 คน เพื่อขอให้สถานประกอบการรับผู้พิการเข้าทำงาน และเรื่องนี้ก็เป็นความต้องการของสถานประกอบการอยู่แล้ว เพราะกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ว่าสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับพนักงานที่เป็นผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 หากไม่มีต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คูณด้วย 365 และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงานทั้งประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ส่วนผู้พิการที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง สอศ. จะส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย.

ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33589&Key=hotnews (ขนาดไฟล์: 138)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ส.ค.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 6/08/2556 เวลา 03:37:39

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า รมว.ศธ.ได้เรียก 5 องค์กรหลักมาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาพิเศษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนพิการ โดยนาย จาตุรนต์ ได้มอบการบ้านให้ทุกองค์กรหลักไปหาแนวทางดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ 1. ทำอย่างไรจึงจะผลิตครูสายการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิ ภาพ มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง 2. ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้พิการมีอาชีพที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ หรือการทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งนี้รวมถึงผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ก็ควรได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้วย และ 3. ทำอย่างไรให้ผู้พิการในวัยเรียนที่มีอยู่เกือบ 1 ล้านคนทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีเด็กพิการเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 340,000 คนเท่านั้น โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นแกนหลัก ในการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นตนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หากผู้พิการต้องการทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะประสานกับสถานประกอบการรายใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 100 คน เพื่อขอให้สถานประกอบการรับผู้พิการเข้าทำงาน และเรื่องนี้ก็เป็นความต้องการของสถานประกอบการอยู่แล้ว เพราะกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ว่าสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับพนักงานที่เป็นผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 หากไม่มีต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คูณด้วย 365 และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงานทั้งประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ส่วนผู้พิการที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง สอศ. จะส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย. ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33589&Key=hotnews เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...