เผยยอดน.ศ.พิเศษปี’56เพิ่ม มทร.กรุงเทพเน้นสอนร่วมปกติ

แสดงความคิดเห็น

นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) กรุงเทพ เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติจำนวน 13 คน ส่วนใหญ่เรียนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพิการทางเสียงและการรับฟัง เข้ามาศึกษาร่วมกับเด็กปกติของมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายปี แต่ที่ผ่านๆมาจะมีนักศึกษากลุ่มนี้เข้าเรียนปีละ 1-2 คนเท่านั้น และในปีที่แล้วมีนักศึกษากลุ่มพิเศษสอบผ่านเข้ามาเรียนได้ 6 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีเปิดรับนักศึกษากลุ่มนี้เข้าเรียนทางมหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปเรียนภาษามือ เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษนั้นจะปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป ทั้งเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องเรียนห้องเดียวกัน ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเหมือนๆกัน และนักศึกษาพิเศษยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่กำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างนักศึกษา และที่สำคัญไม่ต้องการให้นักศึกษาพิเศษรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้เติบโตและก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน” อธิการบดีมทร.กล่าว

ขอบคุณ...มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 1/08/2556 เวลา 03:14:36

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) กรุงเทพ เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติจำนวน 13 คน ส่วนใหญ่เรียนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพิการทางเสียงและการรับฟัง เข้ามาศึกษาร่วมกับเด็กปกติของมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายปี แต่ที่ผ่านๆมาจะมีนักศึกษากลุ่มนี้เข้าเรียนปีละ 1-2 คนเท่านั้น และในปีที่แล้วมีนักศึกษากลุ่มพิเศษสอบผ่านเข้ามาเรียนได้ 6 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีเปิดรับนักศึกษากลุ่มนี้เข้าเรียนทางมหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปเรียนภาษามือ เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ในการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษนั้นจะปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป ทั้งเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องเรียนห้องเดียวกัน ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเหมือนๆกัน และนักศึกษาพิเศษยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่กำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างนักศึกษา และที่สำคัญไม่ต้องการให้นักศึกษาพิเศษรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนปกติทั่วไปเพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้เติบโตและก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน” อธิการบดีมทร.กล่าว ขอบคุณ...มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...