ดึงเด็กนอกระบบเรียนสายอาชีพ กอศ.ร่วมถกผู้ประกอบการ-ผุดหลักสูตรใหม่

แสดงความคิดเห็น

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปธ.บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาระดับม.ต้น ประมาณ 8-9 แสนคนต่อปี ในจำนวนนี้เลือกเรียนต่อสายสามัญศึกษาประมาณ 4 แสนคน และเลือกเรียนสายอาชีวะในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 2.8 แสนคน โดยที่เหลืออีกประมาณ 1 แสนคน เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อย่างไรก็ดี สอศ.ยังเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กเรียนดี และชอบการปฏิบัติ กลุ่มเรียนไม่ดี และกลุ่มเด็กผู้หญิงควบคู่ด้วย ทั้งนี้ใน ฐานะประธานบอร์ด กอศ.ได้เดินสายหารือด้านความร่วมมือกับผู้ประกอบการ อาทิ บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปิเรชั่น จำกัด และบมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็นต้น เพื่อผลิตเด็กได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ จากการหารือที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการต้องการรับเด็กอาชีวะเข้าทำงานจำนวนมาก โดยเฉพาะระดับปวส.

ปธ.บอร์ด กอศ.กล่าวต่อว่า จากนี้ สอศ.และผู้ประกอบการจะต้องร่วมกันทำงาน ตั้งแต่คิดหลักสูตร ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอน และให้เด็กเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดย 5 ให้ 5 ได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประกอบด้วย สถานศึกษาได้รับ บุคลากร การบริหารจัดการ เครื่อง จักรกล วัตถุดิบ และเงินทุน สถานประกอบการได้กำลังคนมีมาตรฐาน ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาพลักษณ์ที่ดี ได้ลดหย่อนภาษี และได้รับการเชิดชูเกียรติ หลักสูตรใหม่ๆ ที่เตรียมทำเร็วๆ นี้คือ หลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ (Robotics) และเครื่องมือบังคับอัตโนมัติ และหลักสูตรสาขาพลังงาน (Energy) ระดับ ปวส.และป.ตรี ขณะนี้มีวิทยาลัย 12 แห่ง พร้อมเปิดสอน โดยร่างหลักสูตรจะแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้ ก่อนนำร่องจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ต่อไป

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURObFpIVXdNVEkxTURjMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 25/07/2556 เวลา 03:31:42

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปธ.บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาระดับม.ต้น ประมาณ 8-9 แสนคนต่อปี ในจำนวนนี้เลือกเรียนต่อสายสามัญศึกษาประมาณ 4 แสนคน และเลือกเรียนสายอาชีวะในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ประมาณ 2.8 แสนคน โดยที่เหลืออีกประมาณ 1 แสนคน เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อย่างไรก็ดี สอศ.ยังเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กเรียนดี และชอบการปฏิบัติ กลุ่มเรียนไม่ดี และกลุ่มเด็กผู้หญิงควบคู่ด้วย ทั้งนี้ใน ฐานะประธานบอร์ด กอศ.ได้เดินสายหารือด้านความร่วมมือกับผู้ประกอบการ อาทิ บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปิเรชั่น จำกัด และบมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เป็นต้น เพื่อผลิตเด็กได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ จากการหารือที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการต้องการรับเด็กอาชีวะเข้าทำงานจำนวนมาก โดยเฉพาะระดับปวส. ปธ.บอร์ด กอศ.กล่าวต่อว่า จากนี้ สอศ.และผู้ประกอบการจะต้องร่วมกันทำงาน ตั้งแต่คิดหลักสูตร ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอน และให้เด็กเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดย 5 ให้ 5 ได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประกอบด้วย สถานศึกษาได้รับ บุคลากร การบริหารจัดการ เครื่อง จักรกล วัตถุดิบ และเงินทุน สถานประกอบการได้กำลังคนมีมาตรฐาน ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาพลักษณ์ที่ดี ได้ลดหย่อนภาษี และได้รับการเชิดชูเกียรติ หลักสูตรใหม่ๆ ที่เตรียมทำเร็วๆ นี้คือ หลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ (Robotics) และเครื่องมือบังคับอัตโนมัติ และหลักสูตรสาขาพลังงาน (Energy) ระดับ ปวส.และป.ตรี ขณะนี้มีวิทยาลัย 12 แห่ง พร้อมเปิดสอน โดยร่างหลักสูตรจะแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้ ก่อนนำร่องจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ต่อไป ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURObFpIVXdNVEkxTURjMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...