บุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2

แสดงความคิดเห็น

นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พิการทางการเห็น (ระดับเลือนราง) กล่าวว่า “เหตุที่เข้ามาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เพราะเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่ผู้พิการ โดยได้เป็นหนึ่งใน 75 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจากผู้สมัครทั้งหมด 480 คน และเป็นผู้พิการเพียงคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในปีนั้น พร้อมตั้งเป้าหมายในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้ว่าจะต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมให้ได้”

บุญศิริ พึ่งแก้ว กล่าวต่อไปว่า “แม้จะเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ประเภทสายตาเลือนราง เป็นอุปสรรคต่อการอ่านหนังสือ นับเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะขนาดตัวหนังสือจะต้องมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความท้อถอย หรือเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือ ซึ่งใช้เทคนิคอันถือเป็นเคล็ดลับในการเรียน คือ การอ่านหนังสือทบทวน 3 รอบก่อนเข้าเรียน พร้อมจดบันทึกเนื้อหาสำคัญ และกิจกรรมในแต่ละวัน และใช้เวลาว่างหลังเวลาเรียน ประมาณ 80% อยู่ในห้องสมุด ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีห้องสมุดสำหรับคนพิการ ที่บริเวณชั้น 2 ภายในจะมีสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสำหรับคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางนั้น ได้ใช้บริการรถเมล์ฟรี (KKU Shuttle Bus) โดยในระยะแรกมีเพื่อนๆ คอยให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง และด้วยสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ดีเอื้ออำนวยต่อนักศึกษาพิการ จึงทำให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีความ รู้สึกแตกต่างจากคนปกติ แต่อย่างใด”

นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว และ คุณมารศรี เตียสวัสดิ์ บุญศิริ พึ่งแก้ว กล่าวในที่สุดว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสทางการศึกษา อำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งตั้งโครงการส่งเสริมบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจในการให้บริการคอยดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้ พิการให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เหมือนคนปกติ รวมทั้งขอบคุณพี่มารศรี เตียสวัสดิ์ ที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ขอบพระคุณอาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากคนปกติเลย” บุญศิริ เผยต่อไปว่า “แม้จะมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เป้าหมายต่อไปในชีวิตที่อยากจะทำคือ เปิดศูนย์คนตาบอดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพราะพบว่ามีเด็กยากจน และตาบอดจำนวนมาก จากโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ได้รับมา จึงมุ่งหวังส่งต่อโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติ ให้แก่รุ่นน้องต่อไป”

การหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมนั้น นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว นับเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นข่าว/ภาพ : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

ขอบคุณ... http://www.kku.ac.th/news/2013/April/บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ-คว้าเกียรตินิยมอันดับ-2.php (ขนาดไฟล์: 162)

ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแก่นออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 4/04/2556 เวลา 03:09:53 ดูภาพสไลด์โชว์ บุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พิการทางการเห็น (ระดับเลือนราง) กล่าวว่า “เหตุที่เข้ามาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เพราะเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่ผู้พิการ โดยได้เป็นหนึ่งใน 75 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจากผู้สมัครทั้งหมด 480 คน และเป็นผู้พิการเพียงคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในปีนั้น พร้อมตั้งเป้าหมายในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้ว่าจะต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมให้ได้” บุญศิริ พึ่งแก้ว กล่าวต่อไปว่า “แม้จะเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ประเภทสายตาเลือนราง เป็นอุปสรรคต่อการอ่านหนังสือ นับเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะขนาดตัวหนังสือจะต้องมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความท้อถอย หรือเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือ ซึ่งใช้เทคนิคอันถือเป็นเคล็ดลับในการเรียน คือ การอ่านหนังสือทบทวน 3 รอบก่อนเข้าเรียน พร้อมจดบันทึกเนื้อหาสำคัญ และกิจกรรมในแต่ละวัน และใช้เวลาว่างหลังเวลาเรียน ประมาณ 80% อยู่ในห้องสมุด ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีห้องสมุดสำหรับคนพิการ ที่บริเวณชั้น 2 ภายในจะมีสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสำหรับคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางนั้น ได้ใช้บริการรถเมล์ฟรี (KKU Shuttle Bus) โดยในระยะแรกมีเพื่อนๆ คอยให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง และด้วยสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ดีเอื้ออำนวยต่อนักศึกษาพิการ จึงทำให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีความ รู้สึกแตกต่างจากคนปกติ แต่อย่างใด” นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว และ คุณมารศรี เตียสวัสดิ์ บุญศิริ พึ่งแก้ว กล่าวในที่สุดว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสทางการศึกษา อำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งตั้งโครงการส่งเสริมบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจในการให้บริการคอยดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้ พิการให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เหมือนคนปกติ รวมทั้งขอบคุณพี่มารศรี เตียสวัสดิ์ ที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ขอบพระคุณอาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากคนปกติเลย” บุญศิริ เผยต่อไปว่า “แม้จะมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เป้าหมายต่อไปในชีวิตที่อยากจะทำคือ เปิดศูนย์คนตาบอดที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพราะพบว่ามีเด็กยากจน และตาบอดจำนวนมาก จากโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ได้รับมา จึงมุ่งหวังส่งต่อโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติ ให้แก่รุ่นน้องต่อไป” การหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมนั้น นางสาวบุญศิริ พึ่งแก้ว นับเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น… ข่าว/ภาพ : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ ขอบคุณ... http://www.kku.ac.th/news/2013/April/บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ-คว้าเกียรตินิยมอันดับ-2.php

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...