โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมภายในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ภาพที่๑ เคารพธงชาติช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ภาพที่๒ นักเรียนเล่นกีฬา และภาพที่๓ นักเรียนเรียนวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา แจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครคนพิการเข้าฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ในระยะเวลา ๒ ปี ผู้สมัครมีอายุระหว่าง ๑๗ – ๓๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสมัครเข้าศึกษา คือ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ป.๖ หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ วุฒิ ม.๓ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ วุฒิ ม.๓ หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ วุฒิ ม.๓ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้โอกาสนักเรียนหญิง ป.๑ - ม.๓ กำหนดสอบคัดเลือกเข้าเรียนโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี และมีสนามสอบคัดเลือกที่อยู่ต่างจังหวัด ๘ แห่ง คือ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ทำการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมรมผู้พิการและผู้ปกครองคนพิการ ๖ ประเภท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย ส่วนสนามสอบที่ ๙ ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ นี้

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามและสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตู้ ปณ.๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๑๖๒๔๗-๙ ต่อ ๖๑๐๑-๔และทางเว็บไซต์ www.rvsd.ac.th

(สวท.เชียงรายออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๑ ก.พ.๕๖)

ที่มา: สวท.เชียงรายออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๑ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 06:35:56 ดูภาพสไลด์โชว์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กิจกรรมภายในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ภาพที่๑ เคารพธงชาติช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ภาพที่๒ นักเรียนเล่นกีฬา และภาพที่๓ นักเรียนเรียนวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา แจ้งว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครคนพิการเข้าฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ในระยะเวลา ๒ ปี ผู้สมัครมีอายุระหว่าง ๑๗ – ๓๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสมัครเข้าศึกษา คือ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ ป.๖ หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ วุฒิ ม.๓ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ วุฒิ ม.๓ หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ วุฒิ ม.๓ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้โอกาสนักเรียนหญิง ป.๑ - ม.๓ กำหนดสอบคัดเลือกเข้าเรียนโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี และมีสนามสอบคัดเลือกที่อยู่ต่างจังหวัด ๘ แห่ง คือ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ทำการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ชมรมผู้พิการและผู้ปกครองคนพิการ ๖ ประเภท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย ส่วนสนามสอบที่ ๙ ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามและสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตู้ ปณ.๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๑๖๒๔๗-๙ ต่อ ๖๑๐๑-๔และทางเว็บไซต์ www.rvsd.ac.th (สวท.เชียงรายออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๑ ก.พ.๕๖)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...