สธ. ขยายแล็บตรวจคัดกรอง 24 โรคหายากในเด็กแรกเกิด ฟรี! ลดความพิการ – เสียชีวิต

สธ. ขยายแล็บตรวจคัดกรอง 24 โรคหายากในเด็กแรกเกิด ฟรี! ลดความพิการ – เสียชีวิต

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขยายสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ด้วยเครื่อง Tandem Mass spectrometry ในทารกแรกเกิดไทยทุกคนให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เนื่องจากโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก เป็นโรคหายาก เกิดจากยีนที่กำหนดเอนไซม์เพื่อการทำงานของเซลล์มีความบกพร่อง ส่งผลต่อสมองทำให้เด็กทารกแรกเกิดเจ็บป่วยรุนแรง สมองพิการ ปัญญาอ่อนไปจนถึงเสียชีวิต โดยทารกที่ป่วยมักพบประวัติพ่อแม่แต่งงานในเครือญาติ ชาวเขา ชาวเกาะ ดังนั้น การตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังคลอด จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ซึ่งเครื่อง Tandem Mass spectrometry เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากในการตรวจ 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถตรวจคัดกรองโรคได้ถึง 40 โรค และเป็นโรคหายากถึง 24 โรค

เป้าหมายของการคัดกรองทารกแรกเกิดคือ “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย ผลการรักษาดี สติปัญญาดี” หากพบเด็กที่ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติได้เร็ว จะสามารถติดตามเด็กให้กลับเข้ามารับการรักษาได้เร็ว ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากโรคที่มีความรุนแรง เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีมี คุณภาพชีวิตที่ดี สติปัญญาดี อีกทั้งยังช่วยให้ประเทศลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลในแต่ละปีด้วย

ขอบคุณ... https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/71733

ที่มา: thaigov.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ส.ค.66
วันที่โพสต์: 29/08/2566 เวลา 14:22:05 ดูภาพสไลด์โชว์ สธ. ขยายแล็บตรวจคัดกรอง 24 โรคหายากในเด็กแรกเกิด ฟรี! ลดความพิการ – เสียชีวิต