กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพาต เครื่องแรกในภาคเหนือ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพาต เครื่องแรกในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพาต เครื่องแรกในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ให้กลับมาเดินได้เร็วขึ้น เครื่องแรกในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ทำให้กลับมาเดินได้เองมากกว่ากายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียวและการยืน การทรงตัวของผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องแรกในภาคเหนือ

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า ในเขตภาคเหนือมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองสูงเป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับของโรคทางระบบประสาทและเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปฏิรูประบบการทำงานของโรงพยาบาล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค สร้างเครือข่ายการรักษาและให้บริการเฉพาะด้านอย่างครบวงจร โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องแรกในภาคเหนือ ช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีการอ่อนแรงของแขน ขา ยืน เดิน เคลื่อนไหวลำบาก เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก โรคไขสันหลังบาดเจ็บระดับเอว หรือกรณีไขสันหลังบาดเจ็บระดับคอ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ และผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ทั้งนี้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ฝึกเดิน จะเน้นการเคลื่อนไหวของขาโดยการเดินและควบคุมกล้ามเนื้อในรูปแบบที่ให้ทำซ้ำ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ การก้าวเดินของขาทั้ง 2 ข้างจะเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องคล้ายธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยฝึกเดินได้นานขึ้น เมื่อเทียบกับการฝึกเดินแบบปกติ ซึ่งการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัด มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เองมากกว่าการฝึกทางกายภาพบำบัดเพียงอย่างเคียวและทำให้การทรงตัวดีขึ้น นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังผู้ป่วยเด็กสมองพิการ มีผลทำให้การทรงตัวในการยืนและการย้ายตัวของผู้ป่วยดีขึ้น

ขอบคุณ... https://bit.ly/2lW7vgd (ขนาดไฟล์: 148)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.62
วันที่โพสต์: 18/09/2562 เวลา 10:19:25 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพาต เครื่องแรกในภาคเหนือ