พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด

ผู้ป่วยต้อกระจกในจังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา แก่ประชาชนชาว จ.มหาสารคาม ซึ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ให้การสนับสนุนเลนส์ตาเทียม และน้ำยาที่ใช้ในการผ่าตัด ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด โดยใช้สถานที่ และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาสารคาม

นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า รพ.มหาสารคาม และมูลนิธิ พอ.สว.ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจก ร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ ๑๐ ประกอบกับปีนี้ จ.มหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์อาสา พอ.สว.ลำดับที่ ๕๕ ซึ่งเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญปีนี้เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา รพ.มหาสารคาม และมูลนิธิ พอ.สว.จึงได้จัดรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยต้อกระจกที่ต้องได้รับการผ่าตัด ๑๕๐ คน ซึ่งตามโครงการดังกล่าวนี้ ผู้ป่วยต้อกระจกในจังหวัดมหาสารคามได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น ลดภาระตาบอดจากต้อหินแทรกซ้อนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 10/02/2556 เวลา 03:37:57 ดูภาพสไลด์โชว์ พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด