สวทช.ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ปี 67

สวทช.ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ปี 67

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2567 ผลปรากฏว่า 10 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการออกแบบและประเภทเทคโนโลยี โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกประเภทการออกแบบ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงาน Happy CP Gloves : Smiling Solutions for children with cerebral palsy ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน ผลงาน Braille’s Film ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญทองแดง ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Stair Climbing Wheelchair ม.มหิดล

ประเภทเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทอง ผลงาน ClearConverse : A Web Application for Enhanced Communication for People with Alaryngeal Speech ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เหรียญเงิน ผลงาน CAREmate Robot ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง ผลงาน Designing and developing a walking aid device for physical therapy ม.ธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge : gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23-26 ส.ค.2567.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/2792201

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 11/06/2567 เวลา 13:39:37 ดูภาพสไลด์โชว์ สวทช.ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ปี 67