สมาคมคนตาบอดฯ พาผู้พิการทางสายตาออกนวดฝึกประสบการณ์ ต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

สมาคมคนตาบอดฯ พาผู้พิการทางสายตาออกนวดฝึกประสบการณ์ ต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง พาผู้พิการทางสายตาเรียนนวดในโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทย ออกให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ นำไปต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ศาลานาวาเสด็จน่านนที วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้พาผู้พิการทางสายตา ที่ได้เรียนนวดในโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 จำนวน 7 คน มาให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ หลังจากเรียนครบชั่วโมงเรียนแล้ว เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว

นายจันทวงษ์ เหลาผา อาจารย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ได้นำผู้เข้าเรียน ในโครงการดังกล่าว มาฝึกนวดเพื่อหาประสบการณ์ หลังจากที่ได้เรียนมาใกล้จบครบหลักสูตร เพื่อจะได้นำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ และไม่เป็นภาระของครอบครัว สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ ให้แก่ผู้พิการทางสายตารายใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม และยกระดับเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะด้านการนวดของคนตาบอด ซึ่งผู้พิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอด แต่เขาเหล่านั้นยังได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือให้พึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านการมีอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สมาคมคนตาบอดฯ พาผู้พิการทางสายตาออกนวดฝึกประสบการณ์ ต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเรียนนั้นจะไม่เสียค่าใช้จ่าย มีที่นอน ที่พัก ให้กินอยู่ฟรีระหว่างเรียน ช่วงเวลาเรียนก็มีช่วงพักเบรก เวลาเรียนจบแล้วก็สามารถไปรับนวดตามบ้าน หรือมีร้านสำหรับนวดคนตาบอดรองรับ รายได้เฉลี่ยนั้นขึ้นอยู่กับที่ร้านจะแบ่งใช้ตามสัดส่วนเท่าไหร่ตามแต่ตกลง อย่าง 1 คน ก็จะนวดราคา 150 บาท ต่อชั่วโมง ทางร้านอาจจะให้ผู้นวด 100 บาท และร้านเก็บ 50 เป็นค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งถ้าหมอนวดนวดดีนั้น อาจมีคนจองคิวรายหลาย วันหนึ่งอาจจะนวดได้หลายคน ก็สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้

สำหรับผู้พิการทางสายตาที่สนใจอยากเรียนนวด เพื่อสามารถมีความรู้ติดตัวและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง มีนวดหลากหลายแบบ เมื่อเรียนครบ 255 ชั่วโมง ก็จะออกไปฝึกประสบการณ์นอกพื้นที่ จะใช้เวลา 1-2 วัน ก็เป็นอันเรียนจบ และผู้ที่เข้าเรียนนั้นจะได้ใบจบจากของศูนย์ที่รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ใบนี้สามารถไปเข้างาน ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับมาตรา 35 ได้ หากหน่วยงานนั้นๆ มีโครงการให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าไปทำงาน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/3519896/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 11/06/2567 เวลา 10:59:26 ดูภาพสไลด์โชว์ สมาคมคนตาบอดฯ พาผู้พิการทางสายตาออกนวดฝึกประสบการณ์ ต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเอง