พม.จับมือ กทม. แก้ปัญหาการทำงานไร้รอยต่อ ตั้งเป้าแก้ปัญหาประชากร 4 ด้าน!

พม.จับมือ กทม. แก้ปัญหาการทำงานไร้รอยต่อ ตั้งเป้าแก้ปัญหาประชากร 4 ด้าน!

'วราวุธ' จับมือ 'ชัชชาติ' เร่งแก้ปัญหา 4 ด้าน ครอบคลุมประเด็น คนไร้บ้าน ที่อยู่อาศัย เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มเปราะบาง และบูรณาการด้านระบบสารสนเทศ หวังทำงานร่วมแบบไร้รอยต่อ

วันนี้ (31 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กระทรวง พม. และ กทม. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุมความร่วมมือในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาหารือกับคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวง พม. และ กทม. ในการที่จะดูแลปัญหาจากคณะทำงานทั้ง 4 คณะ ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยที่เราตั้งขึ้นมา ได้แก่

1. คณะทำงานด้านคนไร้บ้านและผู้ทำการขอทาน

2. คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย

3. คณะทำงานด้านเด็กเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว และกลุ่มเปราะบาง และ

4. คณะทำงานด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ

โดยการทำงานในรูปแบบนี้ จะทำให้การขับเคลื่อนงานในทุกๆ ระดับนั้น เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานทั้งสองส่วนราชการ และจะมีครั้งต่อๆไป เพื่อจะดูว่าเราแก้ปัญหาไปได้คืบหน้าแค่ไหนและมีอุปสรรคอย่างไร ซึ่งจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆ การทำงานในการแก้ไขปัญหา เพราะว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. และศักยภาพของกรุงเทพมหานครนั้น มีทั้งอุปกรณ์ ทั้งกำลังพล ซึ่งในส่วนของกระทรวง พม. บางครั้งเรายังเข้าไม่ถึง ดังนั้นการทำงานร่วมกันนั้นจะทำให้ประโยชน์นั้นอยู่กับพี่น้องประชาชน

นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของความหลากหลาย โดยวันนี้เราหารือกันในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องคนไร้บ้าน ขอทาน กลุ่มเปราะบางเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัย รวมถึงการบูรณาการเรื่องฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและกระทรวง พม. นั้น มีความรับผิดชอบในแต่ละส่วน ถ้าเราร่วมมือกันจะได้เห็นการทำงานแบบไร้รอยต่อ ซึ่งคณะทำงานฯ ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง มีการประชุมนอกรอบหลายครั้งและมีผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็นต่างๆ ที่ยังต้องติดตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วต่อไป

ขอบคุณ... https://www.posttoday.com/smart-life/709574

ที่มา: posttoday.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มิ.ย.67
วันที่โพสต์: 4/06/2567 เวลา 14:43:09 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.จับมือ กทม. แก้ปัญหาการทำงานไร้รอยต่อ ตั้งเป้าแก้ปัญหาประชากร 4 ด้าน!