“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา

“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้ช่วยผู้จัดการ งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ แบบให้เปล่า “โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้สินสำหรับผู้พิการ” แก่นักศึกษาผู้พิการทางด้านสายตาและด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้พิการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเงินติดล้อในการสร้างโอกาสทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมไทย กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet เมื่อเร็วๆ นี้

ขอบคุณ... https://www.thaipr.net/general/3477547

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 31/05/2567 เวลา 10:55:33 ดูภาพสไลด์โชว์ “เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา