รมว.ศธ. พร้อม สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2567

รมว.ศธ. พร้อม สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว. ศธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2/2567 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อาทิ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และการขอความเห็นชอบการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นต้น

ขอบคุณ... https://www.obec.go.th/archives/1007797

ที่มา: obec.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 24/05/2567 เวลา 13:38:41 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.ศธ. พร้อม สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2567