ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาคนพิการ ส่งเอกสารกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาคนพิการ ส่งเอกสารกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ นักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 “บึงสีไฟเกมส์” ณ จังหวัดพิจิตร เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568

ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาคนพิการ ส่งเอกสารกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์…เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ฝ่ายกีฬา ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารชั้นเดียวหลังคาสีฟ้า) สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี

*เอกสารขึ้นทะเบียน ทำเอกสารมาคนละ 1 ชุด รูปถ่าย 2 ใบครับ

ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568 ใช้ชื่อ “อัญมณีเกมส์” มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา โดยมีสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชื่อ น้องอัญมณี มีคำขวัญการแข่งขัน “ความเท่าเทียมทางกีฬา มีมนต์ตราสานไมตรี”

ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาคนพิการ ส่งเอกสารกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39

มีการกระจายสนามแข่งขันครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ ประชาชนชาวจันทบุรีทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพ พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาสร้างความประทับใจมีการจัดเตรียมที่พักของนักกีฬา พี่เลี้ยง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นห้องแอร์รองรับ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ได้จัดทำเหรียญรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกชนิดกีฬา เป็นเหรียญประดับด้วยอัญมณีเลอค่ามอบแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเชิดชูเกียรติยศ และควรค่าแก่ความสามารถของนักกีฬา

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/sport/3320553/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 16/05/2567 เวลา 14:41:47 ดูภาพสไลด์โชว์ ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้นักกีฬาคนพิการ ส่งเอกสารกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39