พมจ. อุทัยธานี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

พมจ. อุทัยธานี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ (20 ก.พ.67) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมธาราฮิลล์ โรงแรมธาราฮิลล์อุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม โดยนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

พมจ. อุทัยธานี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการยื่นเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการจังหวัดอุทัยธานี คณะวิทยากร ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายสร้างความเข้าใจ ในทิศทางแนวทางการปฏิบัติงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดและยกระดับคุณภาพการทำงาน ซึ่งแก้ไขปัญหาให้คนพิการในพื้นที่ โดยเป็นการให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องให้คนพิการรอความช่วยเหลือ จัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการในพื้นที่ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบมอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ในพื้นที่ จำนวน 10 คัน

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/SnjKl

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 21/02/2567 เวลา 11:10:59 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ. อุทัยธานี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567