“มูลนิธิโอสถสภา” เริ่มส่งมอบอาชีพให้คนพิการในโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ”

“มูลนิธิโอสถสภา” เริ่มส่งมอบอาชีพให้คนพิการในโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ”

“มูลนิธิโอสถสภา” เริ่มส่งมอบอาชีพให้คนพิการในโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” เดินหน้าสร้างอาชีพให้คนพิการ 150 คน ต่อยอดจากมาตรา 35

มูลนิธิโอสถสภา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม งานเกษตร งานบริการ และงานฝีมือ ให้แก่คนพิการจำนวน 30 คน ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” โดยมีคุณสุธิตา โอสถานุเคราะห์ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา และคุณชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธี

มูลนิธิโอสถสภา ก่อตั้งขึ้นโดยมีปณิธานในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ตามชื่อเดิมของโอสถสภาคือ “เต็กเฮงหยู” ซึ่งแปลว่าการเจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น โดยมูลนิธิโอสถสภาได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณกุศลมาโดยตลอด ในปีนี้ได้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท โอสถสภา (จำกัด) มหาชน โดยการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้แก่คนพิการด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ สร้างอาชีพให้คนพิการ สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการดูแลคนพิการและกลุ่มเปราะบางในสังคม และสร้างโมเดลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายความช่วยเหลือร่วมกันในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักในการมอบโอกาสและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจคนพิการ ให้สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีพลังกายและพลังใจที่ดีในการก้าวต่อไปในสังคม โดยมูลนิธิโอสถสภาได้ตั้งเป้าหมายในการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการรวมทั้งสิ้น 150 คน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร

คุณเสรี โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถสภา กล่าวว่า “มูลนิธิโอสถสภามีเป้าหมายในการมอบโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบโอกาสเพื่อสร้างก้าวแรกให้คนพิการด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพตามทักษะความสามารถของคนพิการ ทั้งนี้มูลนิธิได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกคนพิการที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 150 คนในปี 2566 นี้

โดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้คนพิการ 30 คนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพคนพิการ” ที่เริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงเครือข่ายนักกายภาพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมกันค้นหาและทำความเข้าใจคนพิการในมิติต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมโครงการ จนมูลนิธิโอสถสภาสามารถทำการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการได้เป็นผลสำเร็จ ก่อนที่จะขยายผลของโครงการในการส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไปในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญในการเป็น “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” ให้กับคนไทย โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท โอสถสภา(จำกัด) มหาชน และมูลนิธิโอสถสภา พร้อมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยมีพลังก้าวต่อไป

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/480729

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ย. 66
วันที่โพสต์: 29/09/2566 เวลา 11:39:11 ดูภาพสไลด์โชว์ “มูลนิธิโอสถสภา” เริ่มส่งมอบอาชีพให้คนพิการในโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ”