"มูลนิธิคุณพุ่ม" มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว

"มูลนิธิคุณพุ่ม" มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว

สระแก้ว - "มูลนิธิคุณพุ่ม" มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 103 ทุน เป็นเงิน 515,000 บาท

วันนี้ (20 ก.ย.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิคุณพุ่ม" เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการได้เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท

"มูลนิธิคุณพุ่ม" มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว

โดมี ด.ช.ก้องธนา หอมพวงน้อย ตัวแทนนักเรียนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีนายวรทัศน์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ รวมทั้งยังมีประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกร้านอาหารให้เด็กๆ ได้รับประทาน

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 9 อำเภออีกด้วย

ทั้งนี้ "มูลนิธิคุณพุ่ม" โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการ ทรงมีพระกรุณาธิคุณจัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

อันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองของเด็กพิการ เพื่อให้ผู้ปกครองใช้ความอดทน ความรัก ความเสียสละในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ขอบคุณ... https://mgronline.com/local/detail/9660000085052

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 21/09/2566 เวลา 13:46:34 ดูภาพสไลด์โชว์ "มูลนิธิคุณพุ่ม" มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สระแก้ว