เครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดแพร่เข้ารับการติวเข้ม

เครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดแพร่เข้ารับการติวเข้ม

เครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดแพร่เข้ารับการติวเข้ม การใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนประกอบอาชีพอย่างถูกต้องและทั่วถึง

วันนี้ (23 พ.ค.66) ที่โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เครือข่ายคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องเกือบ 200 คน เข้าร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่เปิดการประชุม เพื่อให้ความรู้ สิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมการจัดเวทีเสวนาแนวทางการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนสำหรับคน พิการ

เครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดแพร่เข้ารับการติวเข้ม

การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และรับทราบปัญหาความต้องการของผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการของจังหวัดแพร่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการในด้านการเกษตร การค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด จักสาน แปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตัดเย็บเสื้อผ้า

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการรายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถติดต่อขอทำเรื่องกู้ยืมเงินได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230523132423822

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 25/05/2566 เวลา 13:38:11 ดูภาพสไลด์โชว์ เครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดแพร่เข้ารับการติวเข้ม