เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เปิดสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ

เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เปิดสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป หน้าโรงพยาบาลชลบุรี แห่งแรกในจังหวัด

เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เปิดสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป หน้าโรงพยาบาลชลบุรี แห่งแรกในจังหวัด

วานนี้ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวข้ามถนนสุขุมวิท หน้าโรงพยาบาลชลบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน นายแพทย์อภิรัตน์ กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เจ้าหนาที่โรงพยาบาลชลบุรี ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีเปิด บริเวณสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงพยาบาลชลบุรี

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลัก “เข้าใจสภาพปัญหา เข้าถึงประชาชน และพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข”

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวนได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวข้ามถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลชลบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้สามารถก่อสร้างได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยในอนาคต อาจจะมีการต่อยอดก่อสร้างสะพานเชื่อมไปตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการมากขึ้น

ขอบคุณ... https://bit.ly/3lRa42e (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 30/03/2566 เวลา 11:50:40 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี เปิดสะพานลอยพร้อมลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ