กทม.ปรับจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานออนไลน์แก้ปัญหาเดินทางมาที่ทำงาน

กทม.ปรับจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานออนไลน์แก้ปัญหาเดินทางมาที่ทำงาน

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายจ้างงานคนพิการว่า ปัจจุบัน กทม.จ้างคนพิการทำงานแล้วประมาณ 300 คน จากอัตรากำหนดประมาณ 600 คน ปัญหาที่พบคือ อุปสรรคในการเดินทางมาทำงานของผู้พิการ ทางแก้ไขคือ กทม. กำลังกำหนดแนวทางให้ผู้พิการทำงานที่บ้าน พร้อมกำหนดลักษณะงานให้เหมาะสม เช่น เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำประสานงานระหว่างประชาชนกับสำนักงานเขตผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้ รวมถึงมีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบรวบรวมช่องทางสื่อสารออนไลน์ในทุกเขต และทุกสำนักของ กทม.ไว้ในช่องทางเดียวกัน เพื่อให้คนพิการที่ผ่านการอบรมแล้ว ทำหน้าที่ตอบคำถาม ให้ข้อมูลต่างๆ กับประชาชนที่ติดต่อเข้ามา คาดว่าระบบดังกล่าวจะเสร็จในเดือน เม.ย. ทั้งนี้ การรับคนพิการเข้าทำงานควรเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อให้รู้คุณค่าในตัวเอง ที่ผ่านมาการจ้างคนพิการมาชงกาแฟหรือทำเอกสารอย่างเดียวไม่มีความหมาย ทั้งที่ศักยภาพแต่ละคนอาจมีมากกว่านั้น

นายธนิต ตันบัวคลี่ รอง ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่า กทม.ได้ประสานกับภาคเอกชนในการจัดทีมอบรม Job Coach ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนพิการ และประสานกับสถานประกอบการให้เตรียมความพร้อมให้กับคนพิการด้านต่างๆ ประกอบกับฝึกอบรมปรับบุคลิกภาพคนพิการให้เหมาะสมพร้อมเข้าสู่ระบบงาน โดยทีม Job Coach จะติดตามการทำงานในระยะแรก และเป็นที่ปรึกษาปัญหาคอยประสานระหว่างองค์กรกับผู้พิการ อาจมีการปรับเปลี่ยนงานบางอย่างให้เหมาะสมกับคนพิการ เช่น งานห้องสมุด ในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดออนไลน์มากขึ้น มีการยืมหนังสือออนไลน์สามารถทำงานที่บ้านได้.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2664611?optimize=a

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 27/03/2566 เวลา 11:45:56 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.ปรับจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานออนไลน์แก้ปัญหาเดินทางมาที่ทำงาน