คลังจังหวัดสตูล แนะผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คลังจังหวัดสตูล แนะผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คลังจังหวัดสตูล แนะผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ขอให้ยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่งทุกสาขาใกล้บ้าน (กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันนี้ (8 มี.ค.66) นางสาวกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ประชาชนในจังหวัดสตูลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทยอยเดินทางไปยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยได้มีการจัดจุดรับยืนยันตัวตนพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน ณ ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่งทุกสาขาใกล้บ้าน (กรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ต่อไป

ในกรณีของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน), หนังสือมอบอำนาจ (ดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ) บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ส่วนกรณีของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 2 วิธี คือ ที่เว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/ หรือติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โทร 0 7471 1064

ขอบคุณ... https://bit.ly/3yjSeHR (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 8/03/2566 เวลา 13:56:31 ดูภาพสไลด์โชว์ คลังจังหวัดสตูล แนะผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565