รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน วันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ มีผู้บริหารระดับสูงของ พม. หน่วยงานในสังกัด พม.ในพื้นที่ภาคใต้ คนพิการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล และจังหวัดปัตตานีก็ได้กำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยเหตุขัดข้องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนมาจัดในวันนี้

ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการรับฟังสารจากนายกรัฐมนตรี การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้พิการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 4 ราย การจับสลากมอบรางวัลแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากภาคใต้อีกมากมายด้วย

โอกาสนี้ รมว.พม ได้กล่าว แสดงความยินดีกับผู้พิการที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยและจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้โอวาท ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นผู้คนในภูมิภาคนี้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเพราะไม่ท้อกับชีวิต ไม่รอความช่วยเหลือจากคนอื่น ปัญหามีไว้ให้แก้ มีไว้ให้ก้าวข้าม เป้าหมายมีไว้ให้ชน สถิติมีไว้ให้ทำลายสถิติ เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องไม่ท้อต่อชีวิต เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีม คิดใหญ่ ใจถึง พึ่งตนเอง ไม่รอคนเห็นใจ ไม่รอให้คนอื่นมาช่วยเหลือ

การจัดงานวันนี้ ทำดีด้วยหัวใจ ไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใด ทุกคนอยากทำความดี สังคมอยู่ได้เพราะความดี เชิดชูยกย่องและให้คนดีมีที่ยืน ชีวิตไม่มีคำว่าล้มเหลว ความล้มเหลวเป็นบทเรียนของชีวิตสำหรับทุกคน ต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่าง วันนี้ ต้องการมาให้กำลังใจ มาแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จ อาชีพทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

ขณะนี้โลกเปิดกว้างมาก มีอาชีพอีกหลายอย่างที่คนไทยสามารถทำได้ดี ฝากให้ทุกคนได้ช่วยกันคือ ต้องวางแผนชีวิตให้เป็น ควบคุมรายได้ รายจ่ายให้ได้ ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อน แล้วทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยสนับสนุน คนพิการยังไม่ยอมแพ้ ขอให้ทุกคนได้เดินหน้า คิดใหญ่ ใจถึง พึ่งตนเอง แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ขอบคุณ... https://bit.ly/3Zuvf8w (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 2/03/2566 เวลา 11:44:33 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566