จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันคนพิการสากล พร้อมแจกของรางวัลมากมาย

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันคนพิการสากล พร้อมแจกของรางวัลมากมาย

วันนี้ (26 มกราคม 2566) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการด้านดนตรี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอ อัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถัง รถวีลแชร์ จำนวน 100 คัน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ,คนพิการดีเด่น,การมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ,เงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ การแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด/แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนคนพิการครอบครัวผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการอาสาสมัครสถาบันการศึกษาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแจกของขวัญให้คนพิการมาร่วมงานกว่า 200 รางวัล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจังหวัดให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยยึดหลักการในการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เป็นคนพิการ อิสระทางความคิดและมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสามารถดำรงได้อย่างอิสระ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้าถึงและประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การคุ้มครองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ เสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230126140721761

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค. 66
วันที่โพสต์: 27/01/2566 เวลา 13:53:46 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันคนพิการสากล พร้อมแจกของรางวัลมากมาย