ลดอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส.ลดอุบัติเหตุ

เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส.นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดโครงการ “สงกรานต์...ปลอดภัย ด้วยตัวเรา” เพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของความสูญเสียที่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งมีประมาณการว่า ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าหมื่นคน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงจัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเรา

รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโร้ดส์ กล่าวว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สนุกสนาน ซึ่งคงไม่มีใครที่อยากจะเห็นข่าวแบบนี้ และไม่อยากให้คนใกล้ตัวรวมไปถึงตัวเองต้องเป็นเหยื่อ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น จึงร่วมกันจัดโครงการ “สงกรานต์...ปลอดภัย ด้วยตัวเรา” เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน เอกชน รวมไปถึงภาครัฐ เล็งเห็นความสำคัญของความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยสื่อในเครือเนชั่นจะร่วมกันรณรงค์เผยแพร่วิธีการดำเนินงานเพื่อสงกรานต์ทุกคนจะเดินทางอย่างปลอดภัย

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีข้อมูลว่า ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 25-30 คน เข้าโรงพยาบาล 2,700 คนต่อวัน พิการ 4,000-5,000 คนต่อปี ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าความสูญเสียถึง 2 แสนล้านต่อปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่จะเห็นหน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังตัวเลขผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุที่มากกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักเครือข่ายองค์กรลดเหล้า กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อเครือเนชั่น ในโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเราเป็นตัวอย่างให้แก่หน่ายงานอื่นๆ ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ การร่วมด้วยช่วยกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากตัวเรา ขับขี่ไม่ประมาท เมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมทาง รณรงค์ให้สงกรานต์ปลอดเหล้า เพราะเมาแล้วขับเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของอุบัติเหตุ ซึ่งภาครัฐเองควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ที่มา: คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 22/03/2556 เวลา 03:10:19 ดูภาพสไลด์โชว์ ลดอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส.ลดอุบัติเหตุ เนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส.นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดโครงการ “สงกรานต์...ปลอดภัย ด้วยตัวเรา” เพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของความสูญเสียที่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งมีประมาณการว่า ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าหมื่นคน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงจัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเรา รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโร้ดส์ กล่าวว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สนุกสนาน ซึ่งคงไม่มีใครที่อยากจะเห็นข่าวแบบนี้ และไม่อยากให้คนใกล้ตัวรวมไปถึงตัวเองต้องเป็นเหยื่อ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น จึงร่วมกันจัดโครงการ “สงกรานต์...ปลอดภัย ด้วยตัวเรา” เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน เอกชน รวมไปถึงภาครัฐ เล็งเห็นความสำคัญของความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยสื่อในเครือเนชั่นจะร่วมกันรณรงค์เผยแพร่วิธีการดำเนินงานเพื่อสงกรานต์ทุกคนจะเดินทางอย่างปลอดภัย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีข้อมูลว่า ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 25-30 คน เข้าโรงพยาบาล 2,700 คนต่อวัน พิการ 4,000-5,000 คนต่อปี ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าความสูญเสียถึง 2 แสนล้านต่อปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่จะเห็นหน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังตัวเลขผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุที่มากกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักเครือข่ายองค์กรลดเหล้า กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อเครือเนชั่น ในโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเราเป็นตัวอย่างให้แก่หน่ายงานอื่นๆ ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ การร่วมด้วยช่วยกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากตัวเรา ขับขี่ไม่ประมาท เมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมทาง รณรงค์ให้สงกรานต์ปลอดเหล้า เพราะเมาแล้วขับเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของอุบัติเหตุ ซึ่งภาครัฐเองควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...