สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 10

 1. 136ใช้ฟรี กทม. เปิด แท็กซี่วีลแชร์ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ จากบ้... 621/0 11/06/2567
 2. 137เอาออกแล้ว แผงกั้นทางคนพิการ ย่านห้วยขวาง 871/0 6/06/2567
 3. 138Cibes Lift ลิฟท์ขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ 839/0 5/06/2567
 4. 139พม.จัดอบรม "ล่ามภาษามือชุมชน" เร่งเพิ่มทั่วประเทศ 2151/0 31/05/2567
 5. 140สิทธิคนพิการ นั่งรถไฟฟ้าฟรี เช็กเงื่อนไข รับเงินเบี้ยคนพิการได้เ... 3025/0 30/05/2567
 6. 141 “The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” ยกระดับการเดินทางขอ... 1999/0 30/05/2567
 7. 142‘วราวุธ’นำมนุษย์ล้อชวนเที่ยว ‘พระนครคีรี’ แนะพัฒนาแหล่งท่องเที่ย... 3364/0 14/05/2567
 8. 143“สุรพรชัย ธรรมศิริ” ว่าที่นักกายอุปกรณ์ ผู้ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่... 3682/0 13/05/2567
 9. 144ทางลาดคนพิการ หนึ่งในอารยสถาปัตย์ที่สังคมยุคใหม่ต้องใส่ใจ 6064/0 30/04/2567
 10. 145รถไฟฯ ชี้ปรับปรุงขบวนรถปรับอากาศชั้น 2 สำหรับผู้พิการ อยู่ระหว่า... 9279/0 21/03/2567
 11. 146ฝีมือคนไทย! พัฒนาเท้าเทียมไดนามิก sPace เพื่อผู้พิการ 5245/0 19/03/2567
 12. 147Exoskeleton รุ่นใหม่อาจช่วยให้ผู้พิการกลับมาเดินได้ 5616/0 15/03/2567
 13. 148ซานตง: การรักษาด้วยยีน OTOF เปิดโลกทำให้เด็กพิการทางการได้ยินแต่... 5716/0 4/03/2567
 14. 149การเดินทางของ ‘หลอดยาเก่า’ สู่ ‘โอกาสใหม่ของผู้พิการ’ ภายใต้โครง... 7071/0 1/03/2567
 15. 150จากนิทรรศการ ‘Livable scape…for. . all :)’ สู่ ‘ศูนย์ฝึกกีฬาสำหร... 6202/0 29/02/2567