อาชีพ หน้า 813

 1. 12181วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สร้างโอกาสผู้เรียนพิการอย่างเท่า... ใหม่ล่าสุด 101/0 23/07/2567
 2. 12182เริ่มแล้วกับหลักสูตรด้านหัตถกรรมสร้างอาชีพอิสระเพื่อคนพิการ ใหม่ล่าสุด 67/0 23/07/2567
 3. 12183การบินไทย โครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจ... 2701/0 4/07/2567
 4. 12184กรมพลศึกษาเปิดพื้นที่ให้คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสสร้างอาชีพ 2995/0 27/06/2567
 5. 12185กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ 1396/0 25/06/2567
 6. 12186ร้านสตาร์บัคส์ ‘ไร้เสียง’ แห่งแรกในจีนตอนกลาง หนุนจ้างงานผู้พิกา... 3132/0 21/06/2567
 7. 12187เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ... 4461/0 13/06/2567
 8. 12188พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 3535/0 4/06/2567
 9. 12189มจธ.ร่วมเครือข่ายอบรมคนพิการหวังจ้างงานเพิ่ม 7651/0 17/05/2567
 10. 12190พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภ... 8420/0 16/05/2567
 11. 12191เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพม... 6125/0 15/05/2567
 12. 12192อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ 2880/0 15/05/2567
 13. 12193ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกา... 3639/0 13/05/2567
 14. 12194ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐดูแล ‘คนพิการ’ ย้ำ! หลัก ‘... 6666/0 25/04/2567
 15. 12195“จ้าง จ่าย จัด” ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพ... 6057/0 22/04/2567