อาชีพ หน้า 5

 1. 61วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สร้างโอกาสผู้เรียนพิการอย่างเท่า... ใหม่ล่าสุด 97/0 23/07/2567
 2. 62เริ่มแล้วกับหลักสูตรด้านหัตถกรรมสร้างอาชีพอิสระเพื่อคนพิการ ใหม่ล่าสุด 63/0 23/07/2567
 3. 63การบินไทย โครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจ... 2690/0 4/07/2567
 4. 64กรมพลศึกษาเปิดพื้นที่ให้คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสสร้างอาชีพ 2985/0 27/06/2567
 5. 65กทม. หารือ ESCAP กระตุ้นจ้างงาน-ส่งเสริมคนพิการ 1392/0 25/06/2567
 6. 66ร้านสตาร์บัคส์ ‘ไร้เสียง’ แห่งแรกในจีนตอนกลาง หนุนจ้างงานผู้พิกา... 3119/0 21/06/2567
 7. 67เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ... 4456/0 13/06/2567
 8. 68พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 3525/0 4/06/2567
 9. 69มจธ.ร่วมเครือข่ายอบรมคนพิการหวังจ้างงานเพิ่ม 7642/0 17/05/2567
 10. 70พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภ... 8416/0 16/05/2567
 11. 71เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพม... 6116/0 15/05/2567
 12. 72อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ 2876/0 15/05/2567
 13. 73ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกา... 3635/0 13/05/2567
 14. 74ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐดูแล ‘คนพิการ’ ย้ำ! หลัก ‘... 6661/0 25/04/2567
 15. 75“จ้าง จ่าย จัด” ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพ... 6053/0 22/04/2567