10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “หวย” ?

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

1.เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบัน

2.เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนไทยที่มีต่อข้อเสนอหลักในการปฏิรูปกิจการสลากไทย 3 ประการ คือ

- การเปลี่ยนเป้าหมายในการออกสลาก

- การเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

- การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการสลาก

ดาวน์โหลดเอกสาร 10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “หวย” ?

ที่มา: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก
วันที่โพสต์: 26/11/2556 เวลา 05:41:43

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน สำรวจช่วงเดือนตุลาคม 2556 จากประชากร 1,746 คน จาก 4 ภูมิภาค วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 1.เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบัน 2.เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนไทยที่มีต่อข้อเสนอหลักในการปฏิรูปกิจการสลากไทย 3 ประการ คือ - การเปลี่ยนเป้าหมายในการออกสลาก - การเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก - การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการสลาก ดาวน์โหลดเอกสาร 10 คำถาม คนไทยคิดอย่างไรกับ “หวย” ?

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด