สายด่วนสำคัญ หน้า 1

หมายเลขฉุกเฉิน
ที่หน่วยงานโทรศัพท์
1สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย199
2ศูนย์ กทม. 1555
3กองปราบปราม1195
4ตำรวจทางหลวง1193
5สายด่วนกรมทางหลวง1586
6ตำรวจท่องเที่ยว1155
7ศูนย์นเรนทร1669
8มูลนิธิร่วมกตัญญู0-2751-0951-3
9ศูนย์วิทยุกรุงธน0-2451-7228-9
10ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8
11ศูนย์วิทยุรามา0-2354-6999
12ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ1691
13ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)1646
14ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน1543
15ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร1197
16ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก1584
17ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.1001137
18สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) 1677
19สถานีวิทยุ สวพ. 911644
20ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ1860
21ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา1182
22ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ1199
23สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784
24อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ1196
25ศูนย์ประชาบดี1300
26ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย) 0-2713-6793
27ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)1667
28ศูนย์ดำรงธรรม1567
29ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111
30ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ1579
31ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)1688
32ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี0-2282-3892
33สายด่วนบัตรทอง1330
34สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.1556
35สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.1166
36รถแท็กซี่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร02 294-6524,02 168-3368
37สอบถามเส้นทางรถเมล์ และแสดงความคิดเห็น1348
38สายด่วนประกันสังคม1506
39สอบถามเด็กหาย กรมตำรวจ 02 282-3892
40แจ้งน้ำประปาขัดข้อง ประปานครหลวง1125
41การประปาส่วนภูมิภาค1662
42แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 1130
43การไฟฟ้านครหลวง 1129, 02-256-3342, 02 245-9550
44ดับเพลิง ไฟไหม้ 199
45หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล1554
46สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323
47ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 1650
48กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน1694
49บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 1113
50สายด่วนคนพิการ1479
51บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ0-2294-6524 หรือ 1555

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด