10 ข้อที่คนทำทีวีต้องคิด หากจะอยู่รอดในทีวีดิจิตัล

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้สถานการณ์โทรทัศน์ดิจิตัลจะถูกพูดถึงในแง่ของ การจัดสรรคลื่น การประมูล การแข่งขันการตลาด และเรื่องความคมชัดของภาพที่จะตอบสนองโสตประสาทผู้ชมมากขึ้น เหล่านี้เป็นอรรถประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมที่ดูจะไกลตัวผู้ชมไปมาก

เพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้ประโยชน์จากโทรทัศนืดิจิตัลมีมากกว่านั้นมากมาย ในแง่หนึ่งคือคลื่นจะถูกจัดสรรและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความชื่นชอบ และมีเสรีภาพในทางเลือกมากขึ้น

แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติน่าเย้ายวนใจของโทรทัศน์ระบบดิจิตัลอย่างแท้จริง เพราะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่านั้น คือสิ่งที่เรียกว่า “Interactive TVs” ที่ถูกอธิบายว่าจะเป็นโทรทัศน์ที่สามารถสร้างประสบการณ์รับชมให้ผู้ชมมาก ขึ้นกว่าระบบอนาล็อกแบบเดิม

ทีวีที่ให้ “อำนาจผู้ชมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดู ผู้สร้างได้อย่างแท้จริง”

บทความนี้เสนอทางเลือกและสิ่งที่คนทำโทรทัศน์ “ต้องคิด” “Interactive TVs”

ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ข้อที่คนทำทีวีต้องคิด หากจะอยู่รอดในทีวีดิจิตัล

ที่มา: http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=97102 (ขนาดไฟล์: 169)
วันที่โพสต์: 11/10/2556 เวลา 03:16:09

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้สถานการณ์โทรทัศน์ดิจิตัลจะถูกพูดถึงในแง่ของ การจัดสรรคลื่น การประมูล การแข่งขันการตลาด และเรื่องความคมชัดของภาพที่จะตอบสนองโสตประสาทผู้ชมมากขึ้น เหล่านี้เป็นอรรถประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมที่ดูจะไกลตัวผู้ชมไปมาก เพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้ประโยชน์จากโทรทัศนืดิจิตัลมีมากกว่านั้นมากมาย ในแง่หนึ่งคือคลื่นจะถูกจัดสรรและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความชื่นชอบ และมีเสรีภาพในทางเลือกมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติน่าเย้ายวนใจของโทรทัศน์ระบบดิจิตัลอย่างแท้จริง เพราะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่านั้น คือสิ่งที่เรียกว่า “Interactive TVs” ที่ถูกอธิบายว่าจะเป็นโทรทัศน์ที่สามารถสร้างประสบการณ์รับชมให้ผู้ชมมาก ขึ้นกว่าระบบอนาล็อกแบบเดิม ทีวีที่ให้ “อำนาจผู้ชมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดู ผู้สร้างได้อย่างแท้จริง” บทความนี้เสนอทางเลือกและสิ่งที่คนทำโทรทัศน์ “ต้องคิด” “Interactive TVs” ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ข้อที่คนทำทีวีต้องคิด

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด