รายงานการดำเนินงานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ได้จัดการประชุมรวม ๓ ครั้ง และดำเนินการพิจารณาศึกษาตามแผนงานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ รวม ๑๕ เรื่อง ดังนี้

๑. การติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนพิการ

และการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการได้พิจารณาศึกษา เพื่อติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนพิการ และการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวม ๔ เรื่อง ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ - วุฒิสภา
วันที่โพสต์: 30/08/2556 เวลา 03:40:39

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ได้จัดการประชุมรวม ๓ ครั้ง และดำเนินการพิจารณาศึกษาตามแผนงานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ รวม ๑๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. การติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนพิการ และการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการได้พิจารณาศึกษา เพื่อติดตามการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนพิการ และการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวม ๔ เรื่อง ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด