รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

1. สถานการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการของประเทศไทย

สถานการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการของประเทศไทยในปัจจุบัน น่าจะอยู่ในสภาพเดียวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไทยทั่วไป แต่มีระดับด้อยกว่าในทุกมิติ กล่าวคือ

1.1 ด้านบุคลากร

1.1.1 ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา

1.1.2 ครูสอนเด็กพิการในทุกระบบ และทุกระดับการศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอ

1.1.3 ครูสอนเด็กพิการในทุกระบบ และทุกระดับการศึกษา มีมาตรฐานในการจัดทำหลักสูตร และการเรียนการสอนไม่ทันสมัย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

1.1.4 นักวิชาชีพสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการมีจำนวนไม่เพียงพอ

ดาวน์โหลดเอกสาร รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/02/2557 เวลา 14:41:57

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1. สถานการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการของประเทศไทย สถานการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการของประเทศไทยในปัจจุบัน น่าจะอยู่ในสภาพเดียวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไทยทั่วไป แต่มีระดับด้อยกว่าในทุกมิติ กล่าวคือ 1.1 ด้านบุคลากร 1.1.1 ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา 1.1.2 ครูสอนเด็กพิการในทุกระบบ และทุกระดับการศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอ 1.1.3 ครูสอนเด็กพิการในทุกระบบ และทุกระดับการศึกษา มีมาตรฐานในการจัดทำหลักสูตร และการเรียนการสอนไม่ทันสมัย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 1.1.4 นักวิชาชีพสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการมีจำนวนไม่เพียงพอ ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด