โอกาส ความหวัง ความรัก...สู่ 'ดาวน์ซินโดรม'

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

"โครโมโซมคู่ที่ 21 ของหนูเกินมา 1 แท่ง ทำไมถึงเกิน? ศัพท์ทางการแพทย์คือ "อุบัติเหตุทางโครโมโซม" เสมือนกับอุบัติเหตุที่เกิดทั่วๆ ไป สามารถเกิดกับทุกๆ คน ทุกเชื้อชาติ และทุกวัย เราพัฒนาได้ไม่แพ้ใคร" จากส่วนหนึ่งของบทความของชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ที่สามารถสะท้อนความเชื่อและความหวังของผู้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เรียกว่าดาวน์ซินโดรมได้เป็นอย่างดี

21 มีนาคมของทุกปีถูกำหนดให้เป็น "วันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s syndrome Day-WDSD)" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซิ นโดรมทั่วโลก ที่สำคัญเพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนวงกว้างให้มากขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร โอกาส ความหวัง ความรัก...สู่ 'ดาวน์ซินโดรม'

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/edu/411241 (ขนาดไฟล์: 167)
วันที่โพสต์: 21/03/2557 เวลา 04:53:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน "โครโมโซมคู่ที่ 21 ของหนูเกินมา 1 แท่ง ทำไมถึงเกิน? ศัพท์ทางการแพทย์คือ "อุบัติเหตุทางโครโมโซม" เสมือนกับอุบัติเหตุที่เกิดทั่วๆ ไป สามารถเกิดกับทุกๆ คน ทุกเชื้อชาติ และทุกวัย เราพัฒนาได้ไม่แพ้ใคร" จากส่วนหนึ่งของบทความของชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ที่สามารถสะท้อนความเชื่อและความหวังของผู้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เรียกว่าดาวน์ซินโดรมได้เป็นอย่างดี 21 มีนาคมของทุกปีถูกำหนดให้เป็น "วันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s syndrome Day-WDSD)" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซิ นโดรมทั่วโลก ที่สำคัญเพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชนวงกว้างให้มากขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร โอกาส ความหวัง ความรัก...สู่

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด