ติดต่อมูลนิธิฯ/แผนที่ หน้า 1

สำนักงานเลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-9280 โทรสาร 0-2281-9270
No.23 2Floor Visudhikasat Rd., Bangkhunprom, Pranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2281-9280 Fax. 0-2281-9270
E-mail: office@tddf.or.th
Website: http://www.tddf.or.th

แผ่นที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

คลิกดูภาพที่ใหญ่ขึ้น http://www.mediafire.com/view/im5p86wvr1ieh6r/แผนที่.jpg