เว็บไซต์ สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ เว็บไซต์สายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อเว็บไซต์ : สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

ชื่อย่อ : F.T.I.Job

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.ftijob.com/ (ขนาดไฟล์: 167)

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับสายงานแรงงานสภา

สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบบริการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ftijob.com (ขนาดไฟล์: 167) ให้บริการแก่สมาชิกในการประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์หาผู้สมัครงานเข้าทำงานในสถานประกอบการ และเพิ่มช่องทางการหางานของผู้สมัครงานที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงานให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตำแหน่งงานของผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจจะสมัครงานอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

3. เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ต้องการหางานมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของสมาชิกฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. เพื่อเป็นช่องทางของผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับแรงงาน

5. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาแรงงานให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ

ที่มา: http://www.ftijob.com/ (ขนาดไฟล์: 167)
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:05:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ เว็บไซต์สายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อเว็บไซต์ : สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อภาษาอังกฤษ : - ชื่อย่อ : F.T.I.Job เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.ftijob.com/ ข้อมูลเว็บไซต์ เกี่ยวกับสายงานแรงงานสภา สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบบริการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ftijob.com ให้บริการแก่สมาชิกในการประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์หาผู้สมัครงานเข้าทำงานในสถานประกอบการ และเพิ่มช่องทางการหางานของผู้สมัครงานที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงานให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2. เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตำแหน่งงานของผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจจะสมัครงานอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 3. เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ต้องการหางานมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของสมาชิกฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 4. เพื่อเป็นช่องทางของผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับแรงงาน 5. เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาแรงงานให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด